2024. május 29., szerda

Patrióta gazdaságpolitika

A közgazdaságról másként a VM4K-ban

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ új előadássorozatot indított Közgazdaságról másként címmel, amelynek első epizódjára csütörtök este került sor az intézmény klubhelyiségében. A sorozat első előadója dr. György László, Magyarország Innovációs és Technológiai Minisztériumának gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára volt, aki Egyensúlyteremtés – a gazdaságpolitika missziója címmel tartotta meg prezentációját. György László előadásának alapja a 2017-ben megjelent könyve volt, amelyben az egyetemi oktatóként is aktív szerző elméleti és gyakorlati szempontokból közelíti meg többek között azokat a változásokat, amelyek 2010 után végbementek a magyar gazdaságban. A szerző globális kontextusban vizsgálta a magyar gazdaságban megfigyelhető mozgásokat, és történelmi visszatekintéssel is szolgált a jelenlévőknek. György László elmondása szerint az unortodox, vagy ahogyan ő nevezi, a patrióta gazdaságpolitika, ami az elmúlt kilenc évben jellemezte Magyarországot, példaértékű. Nem eszméből vagy ideológiából indul ki, nem mélykuruc, sem ultralabanc, hanem csakis az emberek igényeit tartja szem előtt. Mint azt a szerző kifejtette, könyvében a valós problémákat igyekezett megvilágítani, és megpróbált választ találni a problémákra. György László szavai szerint Magyarország a rendszerváltást követő privatizációból rosszul jött ki, hisz a kritikus infrastrukturális elemek egy része külföldi tulajdonosok kezébe került, és a külföldi tőke kontrollálatlan beáramlása rossz irányba befolyásolta a gazdaság haladását. Az előadó elmondta, hogy a privatizáció legnagyobb vesztesei a munkájukból élő, középosztályhoz tartozó közép-kelet-európai családok, így a magyarországiak is, akik a gazdaság egyik legfontosabb szereplőiként is tekinthetőek, éppen ezért György László szerint rendkívül fontos ezen családok helyzetének javítása. A szakember emellett többek között szót ejtett arról is, hogy az egykulcsos jövedelemadó bevezetése milyen előnyökhöz juttatta a munkaadókat, és ezáltal a munkavállalókat, ugyanakkor azt is elmondta, hogy a magyar kormány milyen elvek nyomán dolgozta ki a 2030-ig terjedő gazdaságfejlesztési stratégiáját, ami többek között a környezetvédelmet és a vidék fellendítését, valamint a kedvező technológiai innovációs miliő megteremtését is célul tűzte ki.