2024. február 20., kedd

Tapasztalat és tradíció

A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat ma ünnepli fennállásának 15. évfordulóját

Szabadka területén a földgázszolgáltatás tevékenysége még 1990-ben megkezdődött, az akkori távfűtési közvállalat keretén belül. A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat megalapítását, amelynek legfontosabb tevékenysége a gázenergia csöveken való továbbítása, Szabadka községi képviselő-testületének 2005. december másodikai ülésén fogadták el.

A vállalat napjainkban 648 kilométernyi gázvezeték-hálózattal rendelkezik, amely Szabadka területét, valamint Palics és Kelebia településeket öleli fel. A földgázhálózatnak jelenleg 11 033 fogyasztója van, ezek legnagyobb részét a háztartások képezik, emellett 1183 vállalat is a rendszer része, közülük mintegy hetven felhasználó nagy ipari fogyasztónak tekinthető. 2020-ban a Gázművek 11,17 millió dinárt ruházott be, amivel 8320 méter új gázvezetéket épített ki, és ezzel a beruházással újabb 420 fogyasztó rendszerre való rácsatlakozását tette lehetővé. 2020-ban Szabadkán a Jovan Nenad és a Köztársaság téren, valamint a Matko Vuković utcában 285 utcai gázvezetéket építettek ki, és ez közel 100 háztartás vagy ipari fogyasztó számára ad lehetőséget a rácsatlakozásra. Ugyanebben az évben Palicson tizenegy utcában 5310 méter gázvezetéket fektettek le. Ezen beruházás értéke 5,5 millió dinár, és ezzel további 200 új fogyasztó csatlakozhat majd a gázhálózatra.

A jubileum évében a gázművek a Zorka, Sándor és Kisbajmok helyi közösségek területén is bővítette az utcai gázhálózatot.

„A Gázművek ma egy modern gázszolgáltató, amelynek legfőbb ereje a több évtizedes tapasztalatban és tradícióban rejlik, jelentős anyagi és emberi háttér, valamint tudás és elszántság jellemzi, mindez lehetővé teszi a gázszolgáltatás további fejlesztését Szabadka területén.

(Fotó: Gergely Árpád)

(Fotó: Gergely Árpád)

A vállalat célja mindenekelőtt lehetőséget biztosítani a gázhálózatra való csatlakozásra minden érdeklődő számára, úgy Szabadka, mint Palics és Kelebia területén. A gázhálózat három évtizeddel ezelőtt elkezdődött kiépítésének befejeztével erre hamarosan lehetőség is adódik” – áll a közvállalat szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében.

2019-ben a vállalat megkezdte, és sikeresen befejezte a nagyfogyasztók távleolvasása projektjének tesztelését. A jubileum évében, azaz 2020-ban, 40 mérőhelyen helyezik működésbe a távleolvasást, amivel kezdetét veszi a rendszer korszerűsítése és továbbfejlesztése, emellett a törvényes előírásokkal való összehangolása is.

A szabadkai Gázművek általános és közérdekű tevékenységet folytat, ebből kifolyólag több feladatnak is eleget kell tennie, ezek közül elsődleges a földgázzal való folyamatos ellátás biztosítása, a földgázrendszer biztonságos működtetése és fejlesztése, a földgáz gazdaságos és energetikailag hatékony felhasználásának fejlesztése a környezetvédelmi szempontok és a fenntarthatóság elveinek figyelembevételével, valamint a felszerelés korszerűsítése, illetve az új technológiák alkalmazása a földgáz-szolgáltatásban.

Az Energetikai és Bányászati Minisztérium 2020 februárjában elismerésben részesítette a Szabadkai Gázműveket az energetikai menedzsment rendszerének bevezetéséért, valamint az energetikai menedzsment informatikai rendszerének bevezetéséért Szabadka Város területén.

– A Szabadkai Gázművek felelősségteljes működése abban is megnyilvánul, hogy az iskolák és az iskoláskor előtti intézmények számára lehetővé tesszük az ingyenes csatlakozást a hálózathoz. Mindezt abból a célból tesszük, hogy elérhetővé tegyük számukra az energia gazdaságosabb felhasználását, szem előtt tartva a környezetvédelmi szempontokat – fogalmazott Ződi Ildikó, a Szabadkai Gázművek igazgatója.