2024. április 21., vasárnap

Nemzeti ünnepeink összekötnek

Petőfi-szobrot avattak Királyhalmon

A cikkhez tartozó képgalériát ITT tekinthetik meg.

A MOZDULJ! PETŐFI! nevet viselő vajdasági Petőfi 200 programsorozat részeként tavaly három köztéri Petőfi-szobrot avattak Vajdaságban, míg ma a királyhalmi Petőfi Sándor Általános Iskola udvarában is felavatták a kétszázegy évvel ezelőtt született költő mellszobrát. A mellszobor Lantos Györgyike Sára, magyarországi szobrászművész alkotása. A szobor avatóünnepségén beszédet mondott Potápi Árpád János, Magyarország miniszterelnökségének nemzetpolitikáért felelős államtitkára, valamint dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.

Királyhalom több szállal kötődik Petőfi Sándorhoz, ugyanis az általános iskola mellett a helybeli művelődési egyesület is a „lánglelkű költő” nevét viseli, ugyanakkor Petőfi körtefája is az iskola udvarában áll. A szobor felállítását a Szekeres László Alapítvány pályázata tette lehetővé, amelyen a királyhalmi Homokszem Civil Szervezet sikeresen vett részt.

Petőfi Sándor mellszobrának avatóünnepsége a Himnusszal vette kezdetét, amit a királyhalmi pedagóguskórus, a gyermekkórus és az Ezerjó vegyeskar közös előadásában hallhattuk.

Potápi Árpád János felszólalásában a nemzeti ünnepek fontosságát hangsúlyozta.

– A magyarságnak nincs még egy olyan kiemelt napja, mint március 15-e, hiszen ez egy olyan történelmi időpont, amely összefogja a magyarokat, bárhol is éljünk a nagyvilágban. Bennünket nemcsak a közös nyelvünk, kultúránk, történelmünk, hagyományaink kötnek össze, hanem a nemzeti ünnepeink is. Minden magyar szabadságmozgalom célja, kezdve a török időszaktól, Bocskaitól, Bethlentől, a Rákócziakig, folytatva 1848-cal, majd 1956-tal, ugyanaz volt, a magyar nemzeti függetlenség megőrzése, elérése, a magyar nemzet megmaradása, nemzeti hagyományaink tiszteletbe vétele, és az, hogy ez az ország, ez a nemzet az önálló törvényei alapján tudja megélni a mindennapjait. Amikor Petőfi-szobrot avatunk, nemcsak Petőfi Sándorra emlékezünk, hanem emlékezünk a történelmünk nagyjaira is, és azokra a névtelen hősökre is, akik ha kellett, az életüket áldozták fel az 1848-as szabadságharcban, az első, vagy a második világháborúban, vagy más forradalmi eseményekben, és természetesen megemlékezünk a nagyszüleinkről, dédszüleinkről is, azokra az emberekre, akiknek köszönhetően ma itt vagyunk, és együtt emlékezhetünk, akik mindig is hallatva a hangjukat, vagy csendben, de mindig gerincesen kiálltak a magyarságuk mellett. Petőfi Sándor nekünk őket is jelenti – mondta az államtitkár, aki azt is kifejtette, hogy a költő egy népmesei hős, aki életével az egész magyarságot szimbolizálja, és azt is illusztrálja, hogy a magyarság nem származás, hanem vállalás kérdése, hisz Petőfi szerb és szlovák szülőktől származott, de büszkén vallotta magát magyarnak.

Molnár Edvárd felvétele

Molnár Edvárd felvétele

Molnár Edvárd felvétele

Molnár Edvárd felvétele

Pásztor Bálint szavai szerint Petőfi mellszobra méltó helyre kerül.

– A királyhalmiak nyugalmat és jó életkörülményeket érdemelnek. Ez az alapfeltétele annak, hogy létezni, dolgozni, családot alapítani lehessen, hogy a gyermekeinket biztonságban tudhassuk, hogy tanulhassanak, hogy értékeket tapasztaljanak, és később ők maguk is értékeket teremthessenek. Ez a közösség békességet és fejlődést érdemel, a VMSZ ezt tűzte ki célul, és ennek körülményeit folyamatosan meg is teremti. Erőt ad kitartásunkhoz nemzeti nagyjaink emlékezete, március 15-e tisztelete, a márciusi ifjak bátorsága, az ország összefogása a nemzeti célokért és eszmékért, mert 1848. bebizonyította, hogy tehetünk magunkért, összefogással, és ha a nemes ügy érdekében a különbségeket félre tudjuk tenni, nagy dolgokra vagyunk képesek. Annak a nemzetnek vagyunk része, amelynek nyelvén Petőfi Sándor a verseit írta, aki költészetével és forradalmi szellemével nemzeti kultúránkban örök nyomot hagyott, akinek a neve a magyar forradalommal és szabadságharccal összeforrt, akinek szenvedélyes hazaszeretete, igazság- és szabadságvágya korát és az utókort egyaránt megihlette, műveinek örök érvényű üzenete, csodálatos nyelvezete nemzeti kincsünk. Neki állítunk most Királyhalmon emléket. Méltó helyre kerül a mellszobor a Petőfi Sándor nevét viselő iskola udvarában, ahol már növekszik az intézmény pályázaton nyert Petőfi körtefája. Petőfi neve a magyar nemzeti köztudatban nem halványul, ezt bizonyítják köztéri szobrai is, amit nem emlékeztetőül, hanem az iránta érzett tiszteletünk jeléül állítunk – fogalmazott Pásztor Bálint.

Molnár Edvárd felvétele

Molnár Edvárd felvétele

A mellszobrot a királyhalmi általános iskola diákjai leplezték le, majd Koleszár József plébános áldotta meg. A szobrot ezt követően Potápi Árpád János és Pásztor Bálint koszorúzta meg. A program folytatásában a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak énekes, verses összeállítását hallgathatták meg az érdeklődők. A rendezvény a Szózattal zárult.

Az esemény szervezője a Magyar Nemzeti Tanács, a Szekeres László Alapítvány, valamint a királyhalmi Homokszem Civil Szervezet volt.

Nyitókép: Molnár Edvárd felvétele