2024. március 4., hétfő

Addig él egy harang, míg a közösség él

Két új harangot szenteltek fel az ötvenéves évfordulóját ünneplő oromi templomban

Az örömöt és a bánatot, az ünnepet és a gyászt, a jeles napokat és a közösség létét hirdetik a harangok, melyek megszólalása hívja az ott élőket és emlékezteti is őket. Az oromi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia a közelmúltban ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját, melynek méltó megkoronázása a két új harang megszentelése és megszólaltatása volt ünnepi szentmise keretében. A szombat délutáni, az egész falu híveit megmozgató eseményen tiszteletét tette Marko Nikolić, az Igazságügyminisztérium vallásügyi igazgatóhelyettese, továbbá Nyilas Mihály igazságügyi államtitkár is. Az ünnepi szentmisét Msgr. Fazekas Ferenc, egyházmegyei kormányzó  celebrálta, de a hívekhez szólt a már negyvenöt éve Oromon és Tóthfaluban is plébánosi teendőket ellátó Utasi Jenő atya is, a helybeli hívek Jenő atyája, az idősek és gyerekek pártfogója, a közérthető, mégis ünnepélyes és megható szentmisék celebrálója.

A katolikus templomban a katolikus szertartás szerint megkezdett mise előtt ünnepélyesen megszentelték a két új harangot, Szent Márk és Szent Imre tiszteletére, a hívek legnagyobb örömére. A magyarországi, őrbottyáni harangöntő dinasztia tagjai és munkatársai, Gombos Ferencék hat hónapon át dolgoztak a két új harangon, amik most már végérvényesen Orom híveit értesítik a közösségi, vallási élet legfontosabb momentumairól. Ahhoz, hogy ez létrejöhessen, összefogásra volt szükség. A hívek adományai mellett a minisztérium is jelentős támogatással hozzájárult ahhoz, hogy Oromon most már összesen három harang hirdesse a fontos eseményeket és hívó szavával egybegyűjtse a helyieket. Meg is szólaltatták azokat a szentmise végén, addig, míg a harangokat készítő mesterek elhelyezték a helyükre.

Szombaton ünnepi szentmise keretében megszentelték és beüzemelték az új harangokat (Fotó: Gergely Árpád felvétele)

Szombaton ünnepi szentmise keretében megszentelték és beüzemelték az új harangokat (Fotó: Gergely Árpád felvétele)

Utasi Jenő plébános prédikációjában, de lapunknak adott külön nyilatkozatában is örömének adott hangot, hogy épp az ötvenedik évfordulót követően lehettek részesei ennek a közösség életében jelentős pillanatnak, melyet hosszas munka és összefogás előzött meg.

– Nagyon szép történet bontakozott ki Oromon, a templom megépítésének ötvenedik évfordulója, illetve a közösség ajánlata a méltó megünneplésre a két új haranggal. Annak idején, amikor a torony elkészült, akkor három harangnak terveztünk helyet, de sajnos az ötlet mindeddig csak ötlet szintjén maradt, annak ellenére, hogy a toronyban három harangnak készült el a hely. Ez a mostani megvalósult álom pedig nagy öröm mindannyiunknak, a hívő közösségnek, a falu népének – mesélte Jenő atya. – Gyűjtésbe kezdtünk, nem gondolva azt, hogy ilyen gazdasági helyzetben ez könnyen megvalósulhat, de remélve és hittel néztünk a jövő elé. Csodálatos élmény számomra, hogy megélhettük, hogy ötven év múltán két új harangunk van, így most már teljes és betöltött a nekik kihagyott hely. Én magam együtt öregedtem a templommal és a haranggal, de a templomunk szemmel láthatóan tovább fiatalodik. Az a gyönyörű gondolat éltető erőt ad, hogy olyan közösségre hagyományozódik mindez, amely mindig is képes volt áldozatot hozni, ennek a közösségnek van jövője – hangsúlyozta a negyven öt éve Oromon szolgálatot teljesítő plébános, Utasi Jenő.

Gergely Árpád felvétele

Gergely Árpád felvétele

A meglévő öreg harang két év múlva lesz száz éves, Szent Márton tiszteletére öntették annak idején a hívek. A két új pedig Szent Márk és Szent Imre tiszteletére készült el és hirdeti mostantól kezdve Oromon az örömöt, bánatot, azt a hívó szót, amire minden ember felkapja a fejét. Szent Márk emlékeztet bennünket a szentírásra, egyházunkra, Szent Imre herceg pedig magyar történelmünkre.  A hívek adománya mellett nagyon segítséget jelentett az igazságügyi minisztérium vallási közösségek egyházakkal megbízott igazgatósága, mely egymillió dinárt biztosított az oromi új harangok elkészítéséhez és beüzemeléséhez.

Nyitókép: Gergely Árpád felvétele