2024. június 14., péntek

A közösség és a képviselet erősítése a kulcs

Monoki Elvira: Szívügyünknek tekintjük a Csóka községi magyarság jelenét és jövőjét

Monoki Elvira 1972-ben született Zentán. Csókán él, férjezett, egy felnőtt fiatalember édesanyja. Az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán szerzett diplomát mint okleveles jogász. 1998-ban a Csóka Húsfeldolgozó Gyár jogászaként kezdte pályafutását, 2005-től kezdve titkárként tevékenykedett a helyi Öröm Gyermekintézményben, majd a Zentai Gimnáziumban, valamint a csókai Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskolában. 2021 elején kinevezték Csóka Község Képviselő-testülete titkárának. 2018-tól fogva elnökségi tagja a Vajdasági Magyar Szövetség csókai helyi szervezetének, 2019-től kezdve elnöke a VMSZ Csóka községi szervezete Női Fórumának, 2023 óta pedig a VMSZ csókai helyi szervezetének elnöke. Ő a párt önkormányzati választási listájának első számú jelöltje.

Milyen listával indul a Vajdasági Magyar Szövetség a helyhatósági választáson Csóka községben?

– Teljes listával és önállóan indulunk. A 25 fős listán olyan csókai, padéi, tiszaszentmiklósi, hódegyházi, feketetói és kanizsamonostori jelöltek szerepelnek, akik elismertek, tehetségesek és tenni szeretnének a község minden polgáráért. Végzettségüket tekintve van köztük jogász, közgazdász, pedagógus, mezőgazdasági termelő, vállalkozó és más egyetemi, valamint középiskolai végzettségű személy. Jelenleg 9 képviselője van a VMSZ-nek Csóka Község Képviselő-testületében, de bízok benne, hogy összefogással meg tudjuk erősíteni a magyar közösség erejét és ezzel együtt képviseletét az önkormányzati döntéshozatali helyeken. Mert a kitűzött célokat csak így tudjuk megvalósítani. A VMSZ az egyetlen magyar párt, amely szívügyének tekinti Csóka községben a magyar közösség jelenét és jövőjét, ezért június 2-án mindenkire számítunk, akinek fontos, hogy lakhelyünkön együtt döntsünk a jövőnkről.

Milyen fejlesztéseket terveznek a községben?

– Elengedhetetlen az infrastruktúra folyamatos fejlesztése. A közlekedésbiztonság érdekében körforgalom kialakítását tervezzük Csókán a benzinkútnál. Terveink között szerepel még a településen a Zentai utca, valamint Padén a Felszabadulás, valamint a Miloš Obilić utca aszfaltozása. Szorgalmazzuk a gázvezeték-hálózat befejezését Csókán. Bár az utóbbi években több szakasz is megújult Padén, csőtörés esetén nagy kiesések állnak be az ivóvízellátásban, ezért a vízhálózat teljes felújítására van szükség. Tervezzük az energiahatékonyságot célzó pályázat folytatását is. A vállalkozóink támogatására szánt vissza nem térítendő juttatási keretösszeget legalább a duplájára kívánjuk emelni, és növelni fogjuk a mezőgazdasági termelők támogatását, de állattenyésztők finanszírozására, fóliás termesztésre és a méhészetek részére is juttatunk támogatást. Szorgalmazni fogjuk a rossz állapotban lévő határutak rendezését és fásítási programmal a szélvédett övezetek létrehozását. Minden településünkön szükségesnek tartjuk a mezőőrszolgálat működését legalább kilenc hónapon keresztül. Az oktatási intézményeink fejlesztése elsődleges feladatunk, elsősorban a padéi általános iskola és a csókai központi óvoda mielőbbi felújítása a cél. Indítványozzuk az ingyenes óvodai ellátást, az egyetemi hallgatók támogatási eszközeinek növelését. Önkormányzatunkban kiemelten fontos az orvosi ellátás és az egészségügyi szolgáltatás fejlesztése is. Ezek mellett nagyobb juttatást szeretnénk előirányozni egyházaink támogatására, mivel számos meghatározó esemény közelében ott áll az egyház, sőt a családoknak és fiataloknak is szükségük van a hit megtartására. Nagyobb teret és támogatást kívánunk nyújtani egyesületeinknek, szervezeteinknek is, melyek által őrizzük hagyományainkat, erősítjük nemzettudatunkat.

Melyek voltak eddig a legfontosabb fejlesztések a falvakban?

– Tavaly felújítottuk a 2020-ban megígért összekötő utat Hódegyhàza és Tiszaszentmiklós között. Megújult a tiszaszentmiklósi, a padéi és a hódegyházi templom, valamint székházhoz jutott és otthonra talált a tiszaszentmiklósi Piros Tulipán, a feketetói Csipet Csapat és a hódegyházi Szent István Király Művelődési Egyesület.

Kiemelt céljaik között szerepel történelmi és kulturális örökségeik megóvása, renoválása. Pontosan milyen tervekről, beruházásokról van itt szó?

2022-ben a csókai hívők közösségének nagy álma valósult meg, amikor megépült a Szentháromság katolikus templom kerítése, újraindult a toronyóra és megszólalt mind a négy harang. A továbbiakban tervezzük a templom külső megvilágítását, a főbejárat belső részének és az orgonának a felújítását. A Marczibányi–Léderer-kastély pedig településünk egyik kiemelkedő szimbóluma. Hogy sorsa jobbra fordulhasson, fontos tulajdonjogának megszerzése az önkormányzatunk részére.

Nyitókép: Monoki Elvira (VMSZ-iroda/ Herédi Krisztián)