2024. június 16., vasárnap

A nemzeti összetartozás jelképe

Turulszobrot avattak Bácskertesen

A nemzeti összetartozás éve jegyében tegnap a szentmisét követően a bácskertesi (kupuszinai) Szent Anna római katolikus plébániatemplom udvarán turulszobor-avatásra került sor. A szobor Varga Adrián szilágyi fafaragó alkotása.

Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár mondott ünnepi beszédet a szobrnál

Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár mondott ünnepi beszédet a szobrnál

Ft. Kurin István bácskertesi és szilágyi plébános prédikációjában az egyéni és közösségi emberi alapértékek fontosságát hangsúlyozta, kifejezve a hármas egység, az Isten, haza, család meghatározó jellegét. A szentmisén énekével közreműködött a helyi származású opera-énekesnő, Guzsvány Izabella.

A szentmise keretében, a helyi Önkéntes Tűzoltó Testület tagjainak jelenlétében megemlékeztek a 130 évvel ezelőtti bácskertesi tűzvészről, amelyet azóta is fogadott évfordulóként tartanak számon a helyiek.
A templomkerti szoboravatás alkalmával Csíkos Éva köszöntötte az egybegyűlteket. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte dr. Maruzsa Zoltánt, Magyarország köznevelésért felelős államtitkárát, Dubacz Éva tartományi képviselőt, De Negri Ibolyát, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának tagját, a testvértelepülés, Hercegszántó küldöttségét, továbbá a Szent György Lovagrend megjelent tagjait.
Köszöntőt mondott Csíkos Sándor, a kupuszinai József Attila Általános Iskola igazgatója.
– A szoboravatás eseményét eredetileg nem mára terveztük, de ez az év nem a tervek szerint halad. Hogy miért éppen turulszobrot avatunk? 2020 az összetartozás éve, a trianoni diktátum 100. évfordulója. A magyarságot száz év alatt sem lehetett eltiporni, a határon túli magyarok megmaradtak magyarnak három generáció után is. Élnek, dolgoznak és magyar szellemiségben nevelik gyermekeiket. A Turul az isteni gondviselés, az iránymutatás nemzeti jelképe. Az önálló magyar identitás és a nemzeti összetartozás ősi jelképe. Büszkék lehetünk történelmünkre, magyarságunkra. Idén nálunk kellett volna megszerveződnie annak a Kárpát-medencei iskolatalálkozónak, amelynek köszönhetően a gyerekeink az elmúlt években a Kárpát-medence minden szegletébe eljutottak. Ezt a szobrot május 24-én, a testvériskolák jelenlétében szerettük volna felavatni. Számunkra a testvériskolák összetartozását is jelképezi ez a szobor. Hiszem, hogy lélekben itt vannak ma velünk ezen testvérintézmények képviselői – hangsúlyozta az igazgató, szervező, továbbá kiemelte: a kupuszinai Szent Anna egyházközséggel, a helyi közösséggel, a helyi civilekkel együttműködve került sor a szobor elkészülésére, az ünnep megvalósulására.

A kupusziani turulszobrot dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár leplezte le. Ünnepi beszédében egyebek mellett elmondta:
– Magyarország kormánya 2020-at a nemzeti összetartozás évének nyilvánította. A 100. évfordulója van annak, hogy a Kárpát-haza, amely több mint ezer éven át a magyarság és mellettünk még sok más nép közös hazája volt, az első világháborút követően felbomlott, és a magyarság ma nyolc utódállamban él. Nem is csupán egyszerű felbomlásnak voltunk részesei az elmúlt száz esztendőben, hanem egy olyan 20. századnak, amely háborút, elnyomást, viszályt, sok halált és szomorúságot hozott a magyar közösségeknek. Nem volt könnyű ebben az időszakban megőrizni az identitást, a magyarságot, a közösségeinket. Hála a két évtized közös munkájának, a helyzet abból a szempontból megváltozott, hogy nyitottabbá, átjárhatóvá váltak a határok. Ma nem okoz gondot a közlekedés, egymás fellelése, a baráti kapcsolatok kiépítése és az intézmények közötti együttműködések kialakítása, a szakmai összmunka az anyaország és a külhoni közösségek között. Nagyon fontos azt látni, hogy a világ szabadabbá, átjárhatóbbá vált, nem akadályozzák politikai erők a magyarságtudat együttesen való megélését. Mindez keveset ér, ha nincs mögötte egy aktív, tenni akaró magyarság. Tenni kell azért, hogy ezt a keretet megéljük, megtöltsük tartalommal (…) Ezért kellenek olyan események, mint ez a mai is, amikor összefogva, tevőlegesen őrzik a lángot. Tenni kell, megtalálni egymást és kialakítani azokat a szimbólumokat, mint amilyen ez a turulmadár itt. Megtestesül benne a közös munkának az eredménye, amely megmarad az utókor számára is, emlékeztetőül – hallottuk az államtitkártól.
A szobrot ft. Kurin István szentelte meg. A nemzeti hősök előtt való tisztelgésképpen a szobornál elhelyezte az emlékezés virágait dr. Maruzsa Zoltán, továbbá a Szent Anna egyházközség, a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség, Hercegszántó, a helyi ÖTT, a Szent György Lovagrend, a helyi közösség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a helyi Petőfi Sándor ME, a kupuszinai József Attila Általános Iskola képviselete, továbbá Szurap Denis támogató.
A szobor elkészülését és az eseményt támogatta a Bethlen Gábor Alap, a Rákóczi Szövetség, a Vajdaság Erdei közvállalat, a bácskertesi Helyi Közösség, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, a József Attila Általános Iskola, a Lilás könyvkereskedés, a Džimi Commers, a bezdáni Hordósi kőfaragó, a Tisa Doo. Bezdán, továbbá Kratofil József, a Molnár Család és a helybeli Szent Anna római katolikus plébánia.
Az ünnepi műsorban közreműködött a kupuszinai Krajcárka népdalkör, elhangzott a helyi származású költő, Antalovics Péter erre az alkalomra írt költeménye, citerán játszott Ódry Rudolf szilágyi citeraművész, a helyi fúvós zenekar kíséretében táncoltak a néptánccsoport tagjai.