2024. április 21., vasárnap

Az anyanyelv nemzetközi napja

– Február 21-ét a múlt század legvégén ünnepeltük először az anyanyelv nemzetközi napjaként, mégpedig annak a figyelmeztetésnek a jegyében, hogy a következő században, ebben a mostaniban, a világon használt nyelvek mind gyorsabb ütemben tűnnek el, és azzal együtt egész népek emlékezete szűnik meg. Mert minden nép a saját nyelvét egyedülállóvá tevő képek és szavak által emlékezik. Ezért ez az ünnep, melyet 1999-ben az UNESCO nyilvánított azzá, majd az ENSZ-közgyűlés határozatban erősített meg, kimondhatatlanul fontos minden nép és minden egyén számára, mint ahogyan az anyanyelv – maga az élet után – egészen biztosan a második legnagyobb kincs, melyet páratlan ajándékként kell fogadnunk – áll Szakállas Zsolt tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár közleményében.

– Vuk Stefanović Karadžić ezt írta az anyanyelvről: „A nyelv a nép fenntartója. Amíg a nyelv él, amíg szeretjük és tiszteljük, amíg anyanyelvünkön beszélünk és írunk, amíg tisztogatjuk, gazdagítjuk és csinosítjuk, addig a nép is élni fog megértésben és egységben, nem olvad be a másikba, nem vész el”.

Bolygónk minden nyelve értékes, mindegyiket őrizni, ápolni kell és átruházni a következő nemzedékekre. Más nyelvek tiszteletével a sajátunkat is tiszteljük. Más népek megértésével önmagunkat is megértjük. Az anyanyelv minden nép kulturális identitásának integrális eleme, a megértés és felismerés eszköze, az egymáshoz való közeledés, egyúttal a különbözőség megőrzésének módja, a kölcsönös elfogadás, a szolidaritás és a párbeszéd kelléke. Ha valahol igazán létezik egy fejlett, magas szintű tudat minden nyelv értékéről mint az egyes kultúrák alapjáról, akkor az éppen Vajdaság, ahol gondoskodunk arról, hogy minden nemzeti közösség nyelvét megőrizzük, és ahol ügyelünk arra, hogy minden megszólaló zavartalanul használhassa anyanyelvét.

A nyelv nemcsak kommunikációs eszköz, hanem önmagunkhoz vezető út is. Anyanyelvünkön álmodunk és teremtünk egy másmilyen, óhajtott valóságot a szavak művészetének világában, elsősorban az irodalomban, a minden nyelvi megnyilvánulást megkoronázó költészetben. Az anyanyelv ennél is több, – mint ahogyan elnevezése is tükrözi – ez az anyai szeretethez és gondoskodáshoz fűződő kötelékünk.

Az anyanyelv nemzetközi napjának megünneplésével csatlakozunk az UNESCO-tagállamokhoz, melyek a mai napon ily módon hívják fel a figyelmet a Föld nyelvi sokszínűségére és gazdagságára. A világ, de különösképpen Vajdaságunk minden nyelvének szépségét, különlegességét és fontosságát ünnepeljük ma – olvashatjuk a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár közleményében.