2024. május 18., szombat

Az információs technológia és az iskola

Az IKT-eszközök alkalmazása a vajdasági általános iskolákban

A Vajdasági Pedagógiai Intézet az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Ruszin Nyelv és Irodalom Tanszékével karöltve szakmai összejövetelt szervezett Kreatív tanár az IT (információs technológia) környezetében és az IKT (információs kommunikációs technológia) alkalmazása az iskoláskor előtti intézményekben címmel a következő témakörben: Az IKT-eszközök alkalmazása a vajdasági általános iskolákban és az IKT-s eszközök használata az iskoláskor előtti intézményekben.
A szakmai összejövetelt a múlt héten tartották meg Kucorán a Testvériség-Egység Általános Iskolában. A rendezvényt Slobodan Borđoški, a Vajdasági Pedagógiai Intézet igazgatóhelyettese nyitotta meg, majd az említett iskola igazgatónője, Senka Mučenski és dr. Mihajlo Fejsa, az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Ruszin Tanszékének professzora is üdvözölte a jelenlévőket.
A bevezető előadást dr. Ilić Szilvia tartotta meg Az IKT használata a vajdasági általános iskolákban – A kutatás eredményei címmel, valamint Georgeta Uca Az IKT-eszközök használata az iskoláskor előtti intézményekben címmel. Mindketten a Vajdasági Pedagógiai Intézet munkatársai.
A gyakorlatban alkalmazható példákat a kucorai általános iskola tanárai és az iskoláskor előtti intézmények nevelői mutatták be. Jasminka Olić Ilčešin Az augmentatív és a virtuális valóság az inkluzív oktatásban címmel értekezett, majd a második előadást Zdravka Majkić és Lazar Kisin a Lépés az idővel című projektum keretében tartotta a következő címmel: Az AI (mesterséges intelligencia) és a TikTok alkalmazása a tanítási órán.
Ezután Slađana Tatarski és Željka Doknić A Bibot robotméhecske alkalmazása az oktató-nevelő munkában című beszámolója következett. Dr. Mihajlo Fejsa professzor előadásának címe: A számítógép általi fordítás relációi az angol–ruszin, ruszin–angol, szerb–ruszin, ruszin–szerb nyelveknél.
A szakmai összejövetelen Verbász község (Kucora, Torzsa, Ókér és Verbász) tanítói, tanárai, nevelői, pedagógusai, igazgatói vettek részt.

Nyitókép: A kucorai általános iskola