2024. július 21., vasárnap

Az egyházi zene ökumenikus ünnepe

Confitebor tibi, Domine címmel egyházzenei fesztivál és konferencia vette kezdetét Zentán. Dr. Miklós Réka egyházzenész, egyetemi adjunktus és tudományos kutató, az október 8-áig tartó nemzetközi találkozó főszervezője lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy a rendezvénysorozat alapját a Tisza menti városban minden évben megrendezésre kerülő egyházzenei fesztivál képezi, amit az idén kibővítettek egy himnológiai konferenciával, ugyanis a fesztivál helyszínéül szolgáló Jézus Szíve templomban az idén kettős évfordulót ünnepelnek: 10 éves a templom orgonája, emellett pedig Borbély Zoltán 30 éves kántori jubileumát ünnepli.

– A tudományos konferencia betekintést nyújt a különböző felekezetek egyházzenei gyakorlatába, a keresztény-zsidó gyökereinktől a különböző neoprotestáns irányzatok egyházzenei hagyományába. Régiónkban ez lesz az első olyan tudományos konferencia, amely ilyen jellegű felekezetközi eszmecserét tesz lehetővé – nyilatkozta a főszervező és elmondta, hogy a konferencia résztvevői a kortárs egyházzenei lehetőségek kapcsán hallgathatnak meg előadásokat: szó lesz az ökumenikus éneklésről, a kóruséneklésről, az orgonakíséretről, illetve megvitatják az orgona és a gyülekezet szerepét a liturgiában, az ökumenikus gyülekezetekben.

A rendezvénysorozat tegnap délelőtt az egykoron szefárd rítusú kis zsinagógában Rudas Dánielnek, a budapesti Dohány utcai zsinagóga főkántorának az előadásával kezdődött, aki az európai kortárs zsidó zenéről tartott előadást, ezt követően a Jézus Szíve templomban dr. Bogdan Đaković újvidéki muzikológus és kórusi karnagy a pravoszláv egyházzenei törekvésekről szóló előadását hallgathatták meg a konferencia résztvevői, a délutáni órákban pedig dr. Miklós Réka tartott előadást Egyházi ének és egyházi énekkar, illetve Istentisztelet és ökumenikus kórusgyakorlat Bácskában címmel, majd pedig mgr. Marija Kuburić Borović, a belgrádi Merry Gospel Choir karnagya következett A kortárs egyházzene neoprotestáns szemszögből nézve: egyházi ének gyakorlata a napjainkban című előadásával.

A pénteki előadássorozatot pedig úgyszintén a Jézus Szíve templomban az újvidéki Szent György-székesegyház kórusának a hangversenye zárta, Bogdan Đaković karmester vezénylésével.

Szombaton a Jézus szíve templomban dr. Janko Siroma, pozsonyi egyházi zenész tart előadást a kortárs evangélikus egyházzenéről, de többek között ezen a napon hallgathatják meg az érdeklődők a grazi Művészeti Egyetem egyházzene szakos diákjainak az előadását is.

Szombat este hat órától orgona- és kóruskoncertet rendeznek ugyanitt, amelyen fellép Horváth Márton Levente budapesti orgonaművész, valamint a belgrádi Merry Gospel Choir és a fesztivál egyesített kórusa, Marija Kuburić Borović vezénylésével.

Október 8-án délután fél ötkor a Jézus szíve templomban Borbély Zoltán orgonaművész kíséretével zenés áhítatra várják a hívőket, az öt órakor kezdődő ünnepi hálaadó szentmisén pedig ősbemutatón vehetnek részt a komoly-, illetve az egyházi zene kedvelői, amelyen Borbély Zoltán művei csendülnek fel. A zentai orgonaművész mellett fellépnek a Szegedi Szimfonikusok, az úgyszintén szegedi Particum kórus és Radoslava Vorgić Žuržovan újvidéki koloratúrszoprán. Vezényel: Gyüdi Sándor szegedi karmester.

Nyitókép: Rudas Dániel a budapesti Dohány utcai zsinagóga főkántora és korrepetitora, fotó: Horváth Zsolt