2024. március 4., hétfő

Egy nemzetben való gondolkodás

Rendezvényekkel készül az Európa Kollégium a Nemzeti Összetartozás Éve jegyében sorra kerülő vajdasági eseménysorozatra

A Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából, vajdasági kulturális, oktatási, művészeti intézmények és szervezetek, a Szekeres László Alapítvány koordinálásával, szerteágazó rendezvénysorozatot terveznek megvalósítani. Ennek része az Európa Kollégium is, amely az eseményre ünnepi és szakmai programmal is készül. Az Európa Kollégium fennállásának ötödik évfordulóját is idén ünnepli, így ez emiatt is kiemelten fontos az intézmény számára. A tervbe vett programokról Snejder-Sára Ildikó igazgatót kérdeztük:

Snejder-Sára Ildikó (Fotó: Ótos András)

Snejder-Sára Ildikó (Fotó: Ótos András)

– Nagy örömmel fogadtuk a Szekeres László Alapítvány megkeresését, hogy a kollégiumunk is csatlakozzon azokhoz az intézményekhez, amelyek Vajdaságban a Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából rendezvénysorozatot szerveznek. Nagyon büszkén vállaljuk ezt a feladatot. Véleményem szerint a magyar nemzetben mindig is megvolt az erő ahhoz, hogy a történelmi tragédiák, a sorscsapások ellenére is talpra álljon és megtalálja a bajból a kiutat, meglelje a lehetőségeket. A nemzetbe, a közösségbe vetett hite mindig is csodákra volt képes. Itt, Vajdaságban is rengeteg példát mondhatunk arra, hogy mit eredményezett az összetartozás, és az Európa Kollégium is egyike ezeknek a csodáknak – mondta Snejder-Sára Ildikó, aki kitért arra is, hogy milyen programok várhatóak.

– Nagyon fontos eseményre készülünk a kollégiumunk életében, az első jubileumi ünnepségünkre. Olyan szerencsés helyzet állt elő, hogy ez egybeesik a nemzeti összetartozás évével. A kapocs egyértelmű, hiszen az összetartozásban van az a bizonyos erő, ami által képesek vagyunk projektumokat megvalósítani, létrehozni intézményeket, amelyek a nemzetünket szolgálják. Az egy nemzetben való gondolkodásnak, a törődésnek, a gondviselésnek az anyaország részéről, a határon túl rekedt magyarok oldaláról pedig a megmaradásért való vágynak és küzdelemnek köszönhető az Európa Kollégium létrejötte. Intézményünk küldetése a vajdasági magyar fiatalok szülőföldön történő továbbtanulásának az ösztönzése, az identitásuk erősítése és a magyar nemzeti értékekben való gondolkodásuk elmélyítése. A rendezvényünk az elért eredményeink ünnepe lesz, amellyel a hálánkat és a köszönetünket is kifejezzük. A címe: A kollégium öt éve a nemzet és az értelmiségképzés szolgálatában is erre mutat rá. Az ünnepséget most május 28-án gondoltuk megtartani, de sajnos az előállt helyzet miatt ekkor még nem valósulhat meg. Ehhez mindenekelőtt engedélyezni kellene a tömegrendezvényeket, hogy a kollégisták nagy számban is részt vehessenek a szervezésben. Bízom benne, hogy mégis sikerül majd méltóképpen ünnepelnünk, ahogyan azt az alkalom és az Európa Kollégium megérdemli. Nem tartom kizártnak, hogy június végén sor kerüljön a rendezvényre, de ezt nem tudjuk határozottan tervezni, hiszen a helyzet állandóan változik. Most épp jó irányba, de még minden bizonytalan – fejtette ki a lapunknak Snejder-Sára Ildikó, aki egy másik programról is szólt.

Az újvidéki Európa Kollégium épülete (Fotó: Ótos András)

Az újvidéki Európa Kollégium épülete (Fotó: Ótos András)

– Ez az egyetemisták nemzetpolitikai szakmai találkozója lenne, amelyet novemberre tervezzük. A kollégium működésének a kezdete óta a törekvéseink arra irányultak, hogy megteremtsük a feltételeket és a lehetőségeket ahhoz, hogy a kollégistáink részévé váljanak mindazoknak a folyamatoknak, amelyek az anyaországi felsőoktatás meghatározó elemei. Gondolok itt elsősorban a tudományos diákköri konferenciákra, vetélkedőkre, versenyekre, különböző felsőoktatási, szakmai találkozókra, de ugyanúgy a kulturális és közösségi programokra is, melyek révén a hallgatók a tudásukat gyarapíthatják, a kapcsolati körüket szélesíthetik, és ezáltal az összmagyar egyetemisták közösségét erősíthetik. Az elmúlt évek során több magyarországi szakkollégiummal sikerült jó kapcsolatot kialakítanunk, a kollégistáink egyre gyakrabban vesznek részt egyebek közt az általuk szervezett konferenciákon, és ez a rendezvény most lehetőséget adhat arra, hogy nálunk valósuljon meg egy ilyen esemény. A programunk valamilyen szinten kapcsolódna a kollégiumunkhoz, konkrétan a Nemzetpolitikai műhelyhez, amely keretében a szakkollégisták egy, a nemzetpolitikához kötődő választott témában leírnák és bemutatnák a gondolataikat, esetleg a témához kapcsolódóan elvégzett kutatásokat is. A beszélgetést szakmában jártas egyetemi tanár és az általa meghívott vendég moderálná. A rendezvény nemcsak a kollégium lakóit, hanem más vajdasági egyetemistákat, továbbá az anyaországi szakkollégiumból vagy még szélesebben, a Kárpát-medencéből érkező hallgatókat is megcélozná – mondta Snejder-Sára Ildikó, akitől azt is megtudhattuk, hogy egy harmadik program is tervbe lett véve.

– Ezt is a Nemzeti Összetartozás Éve jegyében szerveztünk volna meg a néptáncos kollégistáinknak. Egy Kárpát-medencei népzenei találkozóra való utazás által valósult volna meg, de a koronavírus okozta helyzet miatt túlságosan kockázatos lenne. Erről most lemondunk, de hisszük, hogy lesz rá lehetőség, még ha nem is ebben az évben – hallottuk Snejder-Sára Ildikótól.