2024. május 21., kedd

Örökségünk és megtartó erőnk

A magyar kultúra napja péntek este Zentán megtartott központi ünnepségén átadták a VMMSZ elismeréseit

– Lehet-e nagyobb ajándéka az életnek, minthogy feladatunk van e világban? Abban a Kárpát-medencei időszámításban, amelyben az összefogás, a tántoríthatatlanság, az egymásba kapaszkodás, az odaszentelődés, és a tűpontos szervezettség örökségünk és megtartó erőnk– fogalmazott ünnepi beszédében Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke péntek este Zentán a magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepségén. Az eseményen – amelyen jelen voltak a vajdasági magyar közélet, kulturális élet és az anyaország jeles képviselői is – átadták a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség által alapított Magyar Életfa díjat, az Aranyplakett és Plakett elismeréseket, valamint a Szép Magyar Könyv 2022. évi pályázatának eredményhirdetésére is sor került.

Magyar Életfa díjban részesült Binecz Margit kevevári egyesületi és művészeti vezető, közösség- és művelődésszervező, anyanyelvápoló, nyugalmazott magyar nyelv- és irodalom szakos tanár, Csizmadia János és id. Csizmadia Anna kupuszinai népművész házaspár, adatközlők, néprajzi gyűjtők, dr. Harmath Károly OFM ferences szerzetes, az újvidéki Kapisztrán Szent János ferences rendház főnöke, az Agapé Könyvkiadó és Nyomda, valamint a horgosi Domus Pacis ferences lelkigyakorlatos ház alapítója és igazgatója, az Agapé és a Hitélet vallási folyóiratok alapítója és kiadója, továbbá Pastyik László topolyai bibliográfus, irodalom- és helytörténész, néprajzkutató, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság alapító tagja, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság tagja.

Binecz Margit kevevári egyesületi és művészeti vezető, nyugalmazott magyar nyelv és irodalom szakos tanár elmondta, ez a díj arra ösztönzi őt, hogy ne hagyja abba a megkezdett munkát.

– Addig, amíg leszek, amíg az erőmből telik és a Jóisten segít, addig csinálni fogom azt, amit a közösséggel eddig tettem. Együtt vagyunk az erő  –  fogalmazott a Keve Magyar Művelődési Egyesület elnöke.

Csizmadia Anna és Csizmadia János kupuszinai házaspár arról vallottak, hogy az egész életük szülőfalujuk Kossuth Lajos utcájához kötődik, valamint egy-egy néprajzi gyűjtés alkalmával mindig az emberi sorsot keresik a történet és dalok mögött, hiszen abban rejlik az egész lényegisége.

Dr. Harmath Károly OFM ferences szerzetes a következőképp összegezte gondolatait:

– A magyar kultúra annyira hozzá tartozik életemhez, mint a lélegzés. Együtt lélegzem egy nagy közösséggel, amelynek van egy szép, nehézségekkel és győzelmekkel teli története. Mi egy olyan  nyelvet, és ebből kifolyólag egy olyan gazdagságot birtoklunk, amely teljesen különbözik Európa többi népeinek nyelvétől. A kultúra, amiben felnőttünk, feladatnak is számít. Ezért fontos az, hogy mit teszünk érte.

Pastyik László topolyai bibliográfus, irodalom- és helytörténész a róla készült portréfilmben arról beszélt, mekkora hatással volt életére Bálint Sándor szegedi néprajkutatóval való találkozása. Továbbá, nem győzte hangsúlyozni a nők és anyák szerepét, akik nélkül nem lennének itt azok az emberek, akik közösségünket alkotják, kultúránkat ápolják.

Sutus Áron ünnepi beszédét tartja (Fotó: Gergely Árpád)

Sutus Áron ünnepi beszédét tartja (Fotó: Gergely Árpád)

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség az Aranyplakett kitüntetést idén mgr. Hajnal Jenőnek, magyar nyelv és irodalom szakos tanárnak, kulturális mediátornak, intézményalapítónak, közösségszervezőnek ítélte oda.

– A díj kapcsán elsősorban a hála és a köszönet az, ami elsőként az eszembe jut. Olyan szervezettől és emberektől kaptam ezt, akikkel már hosszú ideje együtt dolgozom, akikkel hittük, hogy ez a világ változtatható, a délvidéki magyarság sorsa jobbá tehető. Közösen fáradoztunk azért, hogy az emberek megőrizzék azt a hitet, kultúrát és identitást, ami egyszerre teszi őket vajdaságivá és magyarrá – mondta Hajnal Jenő.

A Plakett díjakat Erős Mária pancsovai–hertelendyfalvi kézműves, népi iparművész, a székely varrottas mintakincsörökség őrzője és átörökítője, Kovács Jolánka muzslyai közösség- és irodalomszervező, író, költő, szerkesztő, műfordító, a Sziveri János Művészeti Színpad elnöke, Simon Julianna topolyai hímző- és szövőasszony, kézimunka-oktató, Szakál Mónika szilágyi művelődés- és közösségszervező, művészeti vezető, magyar nyelv- és irodalom szakos tanár, valamint a Közép-Bácska magyar közösségi és művelődési élet szervezésében jelentős szerepet betöltő kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület vehette át.

Az esemény hangulatát a zentai Mécsvirág együttes, Edelényi Magdolna vezényletével a zentai Musica Sacra kórus, valamint Berec-Csizmadia Anna tette ünnepivé.

A rendezvényt mások mellett megtisztelte jelenlétével Pirityiné Szabó Judit, a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Délvidéki és Diaszpóra Főosztályának vezetője, dr. Kaizinger Tibor, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának első beosztott konzulja, dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke, ifj. Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség Intézőbizottságának elnöke, Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, valamint a testület alelnöke, Rigó-Pál Zsófia. Az eseményen köszöntötték a Végrehajtó Bizottság megjelent tagjait: Sárközi István elnököt, Hugyik Richárdot, Kabók Erikát és Tóth Ramónát, valamint az MNT bizottságainak megjelent elnökeit és hivatalvezetőjét, továbbá Bordás Győző írót, aki a közeljövőben a 75. születésnapját ünnepli. Az ünnepségen jelen volt Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere, az eseményen részt vettek más magyarlakta települések tisztségviselői valamint az egyházak képviselői közül msgr. Fazakas Ferenc, a Szabadkai Egyházmegye egyházmegyei kormányzója és Halász Béla, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke.

Köszöntötték Kormányos Katona Gyöngyit, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet megbízott igazgatóját és Dudás Károlyt, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség tiszteletbeli elnökét is.

SZÉP MAGYAR KÖNYV

A Pál Anikó műszaki szerkesztő, tervezőgrafikus, ifj. Sebestyén Imre tervezőgrafikus, tipográfus és Blaskó Árpád iparművész, tervezőgrafikus, tipográfus összetételű zsűri döntése értelmében a 2022. évi Vajdasági Szép Magyar Könyv Díjat a Bencsik Orsolya szerkesztette Énekes Krisztina rongyikái című kötete érdemelte ki, amely a Forum Könyvkiadó Intézet kiadásában jelent meg. A kötet egyúttal a tudományos és értekező prózai művek, szakkönyvek, felsőoktatási kiadványok kategória díját is elnyerte. A zsűri külön kiemeli és dicséretben részesítette Csernik Elődöt a kötet tördeléséért és műszaki szerkesztéséért. A kiadvány a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Nyomdájában készült.

A szépirodalmi kiadványok kategóriájában a legszebben gondozott kiadvány díját a háromtagú szakmai bizottság a zEtna kiadónak ítélte oda Vasagyi Mária Eszter könyve című kötetéért. A kiadvány a Grafoprodukt Nyomdában készült.

A gyermekkönyvek kategóriájában a legszebben gondozott kiadvány díját Csík Mónika és Janovics Erika Nincs rajta gatya című kötete kapta, amely az Életjel Könyvek kiadásában jelent meg. A zsűri gratulált a szerző és az illusztrátor közös munkájához, továbbá külön kiemelte a kötet műszaki szerkesztését. A kiadvány a Grafoprodukt Nyomdában készült.

A művészeti könyvek és albumok kategóriájában a háromtagú szakmai bizottság a Grafoprodukt Kiadónak ítélte oda a legszebben gondozott kiadvány díját, Mezei Zsuzsanna Torda – Nagyanyáink ételei című recepteskönyvéért. A kiadvány a Grafoprodukt Nyomdában készült.

A szakbizottság dicsérő oklevelet adományozott:

(Fotó: Gergely Árpád)

(Fotó: Gergely Árpád)

a) Szépirodalom kategóriában két kiadványnak:

– a Forum Könyvkiadó Intézetnek Lovas Ildikó Szép Amáliák című cselédregényéért. A zsűri a borító- és könyvtervért Lackó Lénárdot dicséretben részesítette, egyben külön kiemelte a kötet műszaki szerkesztését. A kiadvány a Grafoprodukt Nyomdában készült.

– Forum Könyvkiadó Intézetnek Szemerédi Fanny Otthontalanok című ifjúsági regényéért. A zsűri külön kiemelte és dicséretben részesítette Becskei Anikót, a kötet illusztrátorát és műszaki szerkesztőjét. A kiadvány a Birograf Comp Nyomdában készült.

b) A tudományos és értekező prózai művek, szakkönyvek, felsőoktatási kiadványok kategóriában a zsűri két kiadványnak ítélt dicsérő oklevelet:

– a Forum Könyvkiadó Intézetnek Németh Ferenc és Várady Tibor Országok változnak, kultúrák maradnak című kötetért. A zsűri külön kiemelte a kötet fedőlaptervét, amelyet Csernik Előd jegyez, és dicséretben részesítette Buzás Mihályt, a kötet műszaki szerkesztőjét. A kiadványt a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Nyomdájában nyomtatták.

– A zsűri dicsérő oklevelet ítélt oda a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek Molnár Tibor Mire a falevelek lehullanak – Bajsa a nagy háborúban (1914–1918) című kötetéért. A zsűri külön kiemelte és dicséretben részesítette a kötet fedőlaptervét és a kötet egységes műszaki kivitelezését. A kötetet a Panonia-Print Nyomdában nyomtatták.

c) Művészeti könyvek és albumok kategóriában a zsűri dicsérő oklevelet adományozott két kiadványnak:

– a Forum Könyvkiadó Intézetnek Vass Szabolcs Rokon Ilonka evangéliuma című kötetéért. A zsűri külön gratulált a kötet evangélikus komplexitásához, a szerzői intelmek és iránymutatások kötetfolyammá szervezéséhez. A kiadvány a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Nyomdájában készült.

– a Szabadkai Kortárs Galériát a Kucor Tamara szerkesztésében megjelent A Képzőművészeti Találkozótól a Szabadkai Kortárs Galériáig: 60 év című kötetéért. A zsűri külön kiemelte és dicséretben részesítette a kiadvány arculatának kialakításáért és műszaki kivitelezéséért a grafikai tervezőt, Szalma Viktóriát. A kiadvány a Grafoprodukt Nyomdában készült.

d) Gyermekkönyvek kategóriában a zsűri dicsérő oklevelet adományozott a Forum Könyvkiadó Intézetnek Sisakos Fanni Rantantuli tulipánfája című kötetéért. A zsűri külön kiemelte és dicséretben részesítette a kötet illusztrátorát, Tóth Alisát. A kiadványt a Sajnos Nyomdában nyomtatták.

e) Könyvsorozat kategóriában a szakbizottság dicsérő oklevélben részesítette a Forum Könyvkiadó Intézet Tanulj velünk magyarul! című sorozatát.