2024. június 17., hétfő

A nyáron ötven iskola újult meg

Nyilas Mihály: A pótköltségvetés elfogadása után az iskolák ismét pályázhatnak épület-felújításra

Vajdaság 382 általános iskolájában és 129 középiskolájában 211 ezer diák tanul, a 44 iskoláskor előtti intézménybe pedig 21 ezer óvodás jár. A tartomány az utóbbi években folyamatosan támogatja az általános iskolák és középiskolák épületeinek a felújítását is. Erről beszélgettünk Nyilas Mihály tartományi oktatási titkárral.

 A 2018–19-es tanévben hány pályázatot írtak ki iskolaépület felújítására? – kérdeztük Nyilas Mihályt.

– Két pályázatot írtunk ki: a 2018-as évi módosított költségvetés alapján 100 millió dinár, majd 2019 elején még egy 144 millió dinár értékű pályázatot, tehát összesen valamivel több mint 244 millió dinár támogatásról beszélhetünk. Ebből a pénzből az első körben 37, a második körben 48 épületet/intézményt támogattunk. Emellett a tartományi kormány döntése alapján a költségvetési tartalékeszközökből is jutott támogatás az iskolaépületek felújítására, mintegy 40 millió dinár, és külön még a topolyai diákotthonra 25 millió dinár. Amihez még kötődik 269 millió dinár a tartományi nagyberuházási igazgatóság részéről kiírt karbantartási, felújítási pályázatok alapján.

Köztársasági forrásokból, a belgrádi közberuházási iroda jóvoltából, további 946 millió dinár lett fordítva iskolafelújításokra a tartományban.

Összesen hány általános iskola és középiskola pályázott sikeresen épületfelújításra, és mely helységekből?

– Az első pályázaton 19 általános és 9 középiskola pályázott sikeresen. Általános iskolák a következő településekről: Palánka, Bácskossuthfalva, Fehértemplom, Sajkásgyörgye, Nagybecskerek, Mokrin, Székelykeve, Kúla, Törökbecse, Káty, Kabol, Ruma, Kerény, Sztapár, Szávaszentdemeter (Sremska Mitrovica), Szabadka és Titel. A középiskolák pedig Óbecséről, Versecről, Antalfalváról, Újvidékről, Pancsováról, Zomborból és Szabadkáról.

A második körben 28 általános és 19 középiskola pályázott sikeresen, éspedig a következő helységekből: Boróc, Gunaras, Topolya, Óbecse, Körtéd, Karasjeszenő (Jasenovo), Nagyszered, Csúrog, Banatsko Karađorđevo, Rednek, Nagykikinda, Antalfalva, Székelykeve, Veprőd (Kruščić), Kishegyes, Káty, Gombos, Sándoregyháza, Árkod, Doroszló, Sremska Mitrovica, Szabadka, Csantavér és Palics.

A középiskolák a következő helységekből pályáztak sikeresen: Palánka, Topolya, Versec, Nagybecskerek, Nagykikinda, Törökbecse, Törökkanizsa, Újvidék, Pancsova, Zombor, Titel és Šid.

Hány alkalommal összesen mekkora pénzösszeget folyósítottak a pályázóknak? Egy-egy iskola legfeljebb mekkora összeget igényelhetett?

– Sok volt a kérvény, nagy volt a túljelentkezés. Az egytől 5 millióig terjedő, kisebb projektumokat támogattuk. Nagyobb projektek esetén kértük az iskolákat, hogy a felújítást bontsák fázisokra, hogy minél több helyre jusson a pénzből.

Az iskolák milyen felújításokra kérték a tartomány támogatását?

– Az ablakok és ajtók, tehát a nyílászárók cseréje a legnagyobb „sláger”, emellett leginkább a szigetelésre és egyéb energetikai fejlesztésekre fordítják a pályázatban kért eszközöket, továbbá homlokzatfelújításra, a vizesblokkok, a tető, a villamoshálózat helyreállítására, a fűtőrendszer felújítására…

Kaptak-e visszajelzést arról, hogy szeptemberben hány felújított vajdasági általános iskola és középiskola várta a diákokat? Illetve hányban folynak felújítási munkálatok?

– Értesüléseink szerint mintegy ötven intézményben folytak munkálatok a nyár folyamán. Tizenegy intézményben még dolgoznak a mesterek, amíg befejezik a felújítást.

Az oktatási intézmények vezetői, akik az épület felújítását tervezik, számíthatnak-e újabb pályázatokra? Pályázhatnak-e azok is, akik már egyszer igényeltek pénzt?

– Szeptemberben tartományi pótköltségvetés elfogadása várható, aminek köszönhetően előreláthatólag további 50 millió dinár összegű pályázatot írunk ki. A digitális tantermekhez szükséges eszközök, bútor és egyéb felszerelés beszerzésére viszont a 2020. évi költségvetésben tervezünk jelentős összeget előirányozni.

Pályázhatnak majd azok a tanintézmények is, amelyek már kaptak eszközöket, különösen, ha már támogattuk a felújítás előző fázisát, és persze a felszerelésre is külön pályázhatnak – mondta Nyilas Mihály tartományi kormányalelnök, és tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár.