2024. február 28., szerda

A Magyar Nemzeti Tanács pályázati felhívása

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke meghirdeti a következő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST
A KÖZÉPISKOLAI BIZONYÍTVÁNYOK, FELSŐOKTATÁSI OKLEVELEK
ÉS TUDOMÁNYOS FOKOZATOK HONOSÍTÁSI
VAGY ELISMERÉSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSÁRA

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiája 2016–2020 alapján támogatást nyújt a külföldi felsőoktatási intézményekben 2008. január 1-je óta szerzett:

·    középiskolai bizonyítványok,

·    főiskolai és egyetemi oklevelek, továbbá

·    posztgraduális tudományos fokozatok

szerbiai honosítására vagy elismerésére.

Az utófinanszírozású támogatás a középiskolai bizonyítványok, főiskolai és egyetemi oklevelek, valamint a posztgraduális tudományos fokozatok már elvégzett, illetve folyamatban lévő szerbiai honosítása vagy elismerése során, Szerbia területén felmerült tényleges – számlákkal, nyugtákkal, befizetési bizonylatokkal igazolható – már kifizetett költségekre (fordítás, eljárási díjak, illetékek) vonatkozik. Kivételesen, amennyiben az eljáró szerv nem igényli a dokumentumok fordítását, a támogatás vonatkozhat az egyes dokumentumok hitelesítési költségeire is.

A pályázatok beadási ideje: 2023. november 14. – 2024. február 14.

A pályázaton a Szerbiában állandó lakcímmel rendelkező magyar anyanyelvű személyek vehetnek részt.

A kiírás szerint egy hallgató csak egy középiskolai bizonyítvány, illetve tanulmányi szakonként egy oklevél honosítására pályázhat. Amennyiben egy hallgató ugyanazon szakon egyszerre több tanulmányi szintet tanúsító oklevelet nyújt be, csak a legmagasabb tanulmányi szintet tanúsító oklevél kerül elbírálásra.

II. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatot elektronikus űrlapon keresztül kell kitölteni.

Az űrlap elérhetősége: https://forms.gle/7yxqMGTPwTjELqoT8

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani. A papír alapon benyújtott fénymásolt dokumentumokat a Tanács Hivatala díjmentesen hitelesíti, ezért nem szükséges hivatalos úton hitelesíteni azokat közjegyzői vagy közigazgatási hivatalban.

A pályázatok átadásának végső határideje: 2024. február 14., 14 óra.

A pályázatokat elektronikus úton, majd papír alapon is be kell nyújtani a Tanács által meghatározott határidőn belül a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalába.

IV. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

Elbírálásra és rangsorolásra csak a határidőn belül, elektronikus és papír alapon egyaránt beadott, szabályosan kitöltött, a mellékleteket tartalmazó pályázatok kerülnek.

A pályázati kiírás közzétételét, a kérelmek feldolgozását és rendszerezését a Tanács Hivatala végzi.

A pályázatokat a Tanács elnöke bírálja el.

A Tanács elnöke jogosult az egyes költségtételeket csökkenteni a beadott dokumentumok fényében, amennyiben azok a reális értékektől eltérnek.

A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Tanács elnökénél, ha a rangsor ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a Tanács elnöke nyolc napon belül dönt.

A jogosultsági rangsorról a pályázók értesítést kapnak, valamint az a Tanács hivatalos honlapján kerül kihirdetésre.

A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Tanács nem küldi vissza.

A pályázati kiírás teljes szövege elérhető és letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs) hivatalos honlapján.