2024. június 17., hétfő

Segítség a leendő gólyáknak

Újvidéken a VaMaDisz aktivistái várják az egyetemi karokra jelentkezőket
László P. Tamáson kívül Molnár László és Holpert Csilla is segít a hozzájuk forduló leendő

László P. Tamáson kívül Molnár László és Holpert Csilla is segít a hozzájuk forduló leendő

Megkezdődött az Újvidéki Egyetem karain a felvételi vizsgákra való jelentkezés. Sok fiatal számára ez lesz az első olyan önálló lépés, amikor egy nagyvárosban szerb nyelven kell ügyeket intézni, ráadásul ennek sikerességétől függ, hogy beléphetnek-e a felsőoktatás kapuján.
A Vajdasági Magyar Diákszövetség (VaMaDiSz)
újvidéki irodája a végzős középiskolások érdekében tegnaptól péntekig a Help Me! nevű felsőoktatási beilleszkedési programjának első körében vállalta, hogy mindennap 8 és 13 óra között gyakorlati segítséget kínál a vizsgára jelentkező, végzős középiskolásoknak.
Az újvidéki egyetemi városnegyedben a gyalogos körforgalomnál (a Műszaki Tudományok Kara és a Technológiai Kar sarkán, ahol a könyvárusok is megtalálhatóak) felállítottak egy standot. Tegnap a délelőtt folyamán a diákszövetség aktivistái 76 diáknak segítettek a tájékozódásban, a szükséges dokumentációk kitöltésében és az ügyintézésben – tudtuk meg László P. Tamástól, a VaMaDiSz aktivistájától, aki elmondta, hogy legtöbben a Műszaki Tudományok Kara, a Természettudományi-Matematikai, továbbá a Bölcsészettudományi és a Jogtudományi Kar felől érdeklődtek. Nemcsak magyar, hanem szép számban szerb ajkú fiatalok is hozzánk fordultak, főleg ügyintézés, a formanyomtatvány kitöltése végett. – Ma és holnap még háromszor ennyi fiatalra számítunk.
– Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az egyetemi karok, összhangban a tartományi parlament rendeletével, formanyomtatványaikon feltüntették-e a nyelvválasztási lehetőséget – mondta Sóti Attila, a VaMaDiSz elnöke, és hangsúlyozta, hogy külön figyelemmel kísérik a Jogtudományi Kar tolóablakainál zajló eseményeket és további jogszegés esetén megteszik a szükséges intézkedéseket. – Reggel ellenőriztük, hogy minden egyetemi karon lehet-e kiválasztani a felvételi vizsga nyelvét. A Jogtudományi Kartól is kikértük a formanyomtatványt. A Kar tartja magát egyrészt a bírósági ítéletéhez, másrészt az ígéretéhez, hogy biztosítja a többnyelvű felvételi vizsgát. A formanyomtatványon ki lehet választani nemcsak a hivatalos használatban levő nyelveket, hanem azoknak a nemzetiségeknek a nyelveit, amelyeknek van nemzeti tanácsuk Vajdaságban. Láttam, hogy például a montenegrói nyelv is fel van kínálva. Látszatra minden rendben van.
Sajnos jelen pillanatban nincsen adatuk arról, hogy az idén hány magyar ajkú tervez felvételi vizsgát tenni a Jogtudományi Karon.
– Az MNT, a tartományi kormány illetékes titkárságai egyetértettek velünk, hogy a B2-es fokozatú szerb nyelvű vizsga, amelyet a Jogi Kar a pályázati felhívásában meghirdetett, egy újabb nemzeti alapú megkülönböztetés. A felvételi vizsga a sikeresen megírt tesztlap mellett párosul a szerb nyelvi írásbeli és szóbeli „nyelvvizsgával”. A tartományi kormánynak sem küldték el a részleteket arra vonatkozóan, hogy mit várnak a hallgatóktól, és miből készülhetnek. Mi nem nagy örömmel újra a bírósághoz fordultunk: gyorsított eljárással május folyamán az ügyvédi irodánkon keresztül beadtuk az új keresetet, ami arra vonatkozik, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy egy újabb nemzeti alapú diszkrimináció készül-e, és hogy azonnali hatállyal a felvételi pályázatból töröljék a szerb nyelvvizsgát. Ezzel párhuzamosan fordultunk az esélyegyenlőségi biztoshoz is. Felhívtuk a figyelmét arra, hogy mi történik Jogi Karon. Az esélyegyenlőségi biztos kötelessége ugyanis, hogy ilyen esetben a nyilvánossághoz forduljon. Ő egy államilag alapított, de államtól független intézmény egy személyben, és általa meg tudjuk a szerb közvéleményt is szólítani. Az intézmény egyes eszközeivel kényszerítő lépéseket tud tenni. A magyarországi HÖOK-on keresztül tárgyalunk a Szerbiai Egyetemista Szervezetek Szövetségével, mert országos szintű szervezetként bizonyos értelemben a magyar egyetemi hallgatók érdekeit is kell hogy képviseljék és védjék, illetve mindenkiét, aki Szerbiában tanul. Várjuk tőlük is a megfelelő nyilvános megszólalást, és hogy az Oktatási Minisztérium felé is közvetítsék ezt a problémát.
2016-ban kértük, hogy egy ideiglenes intézkedéssel kötelezzék a Kart arra, hogy már 2016-ban megszervezze több nyelven a felvételi vizsgát. A bíróság ezt akkor meg is ítélte nekünk, és kötelezte a Kart a többnyelvű felvételi vizsgára, mivel fennállt a veszélye annak, hogy jön a felvételi vizsga és a diszkrimináció megtörténik. Arra való tekintettel, hogy ez akkor sikerült, másfelől pedig, hogy a zsebünkben van a jogerős bírósági ítélet, minden meghallgatott szakember azt mondja, hogy június 27-éig bízhatunk abban, hogy a bíróság azonnali hatállyal rákényszeríti a Jogi Kart, hogy törölje a pályázatban feltüntetett szerb nyelvi vizsgát – mondta Sóti Attila.