2024. július 24., szerda

Uniós színvonalat az EU nélkül

Szerbiában jóval alacsonyabb az EU-csatlakozás támogatottsága a régiós átlagnál

A nyugat-balkáni országokban nagy többséggel támogatják az uniós csatlakozást, Szerbia kivételével, ahol a lakosság alig valamivel több mint fele voksolna a tagság mellett, tette közzé közvélemény-kutatásának eredményeiben tegnap a Balkán Európában Politikai Szaktanácsadói Csoport (BiEPAG). Arra a kérdésre, hogy támogatja-e országa EU-csatlakozását, a megkérdezett szerbiaiak 53 százaléka válaszolt igennel, 43 százaléka pedig nemmel. Az uniós csatlakozás legnagyobb támogatottságát Albániában jegyezték, ahol a polgárok 94 százaléka szeretne EU-polgárrá válni. Hasonlóan magas a csatlakozási kedv Koszovóban is, ott a megkérdezettek 90 százaléka felelt igennel az említett kérdésre. Montenegró és Bosznia-Hercegovina polgárai is magas uniós elkötelezettségről tettek tanúbizonyságot. Mindkét országban 83 százalék nyilatkozta, hogy belépne az EU-ba. Észak-Macedóniában 79 százalékos az integrációt pártolók aránya.

A régió polgárai a jövőt illetően szintén nagy többséggel azt a megoldást tartották a legjobbnak, ha az országuk elnyeri a teljes jogú uniós tagságot, egyedül a szerbiai eredmény ütött el ettől: a megkérdezettek többsége azt mondta, a legjobb megoldás a gazdasági integráció lenne valódi uniós tagság nélkül.

Az integrációs folyamat lassan halad valamennyi államban, emiatt Albánia, Bosznia, Montenegró és Észak-Macedónia polgárai kormányukat hibáztatják, Szerbia és Koszovó lakosai szerint mindez az európai intézmények miatt tapasztalható.

A szerbiai polgárok a legpesszimistábbak a csatlakozás dátumát illetően: negyedük gondolja úgy, hogy a következő tíz évben bekövetkezhet, 16 százalékuk szerint már öt éven belül, 44 százalékuk pedig úgy véli, sosem leszünk EU-tagállam. Ezzel ellentétben Koszovóban a polgárok 7 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem következik be a csatlakozás, pedig a déli tartomány még a tárgyalásokat sem kezdhette meg. Albánia lakosságának harmada, Montenegró lakosságának csaknem fele érzi úgy, hogy öt éven belül bekövetkezik ez a politikai pillanat.

Szerbia kivételével minden nyugat-balkáni országban azt hiszik, hogy az uniós országok közül Németország támogatja a leginkább a bővítést. Itthon a legtöbben Magyarországot jelölték meg a csatlakozást támogatók közül.