2022. szeptember 24., szombat

A jogok tárháza függ a népszámlálástól

Hajnal Jenő: Intézményeink a magyarok számának alapján részesülnek állami támogatásban

Pénteken megtartott 33. rendes ülésén a Magyar Nemzeti Tanács 96 beterjesztésről döntött, mindenekelőtt az oktatás területéhez, valamint a tanács alapításában/társalapításában működő intézmények tevékenységéhez kapcsolódóan. Az ülés kezdetén mgr. Hajnal Jenő elnök kitért az október 1-je és 31-e között megtartandó népszámlálás témájára, a részvétel és a nemzeti hovatartozásról való nyilatkozás fontosságát hangsúlyozván.

– Ez az egyetlen olyan lakossági adatgyűjtés, amelyiken kötelező a részvétel, ezt törvény írja elő, az uniós szabályozással összhangban. A népszámlálás alapvető célja megállapítani az ország lakosságszámát, ám ennél sokkal többről szól. A kérdőív kapcsán szeretném kiemelni, hogy az állampolgárságra vonatkozó kérdésnél elsősorban a szerb állampolgárságot kell megjelölni, de természetesen jelezni lehet a kettős, vagy a többes állampolgárság tényét. Az etnikumra vonatkozó kérdés ugyancsak fontos, itt kizárólag a magyart nevezzük meg. Jól tudjuk, hogy nemzeti kisebbségi jogaink a nemzeti hovatartozáshoz, és nem az anyanyelvhez kötődnek. Oktatási, kulturális és tájékoztatási intézményeink a magyarok számának alapján részesülnek állami támogatásban. Amennyiben például valaki a nemzeti hovatartozásra vonatkozó kérdésre azt válaszolja, hogy magyar és szerb, akkor sem magyarként, sem szerbként nem veszik nyilvántartásba, hanem az egyéb nemzetiségek csoportjába sorolják. Ezért fontos, hogy ne csak az anyanyelv, hanem a nemzeti hovatartozás esetében is a magyart válasszuk – fogalmazott Hajnal Jenő.

Hajnal Jenő (Fotó: Molnár Edvárd)

A Magyar Nemzeti Tanács ülésének folytatásában került napirendre, illetve elfogadásra a szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény 2021/2022. évi munkajelentése, valamint az intézmény 2022/2023. évi munkaterve. Az intézmény tevékenységének első évében 5 – két bölcsődei és három óvodai – csoportban fogadták a gyermekeket, összesen 103 gyermek járt ebbe az intézménybe, derült ki Katona Novák Ágnes megbízott igazgató beszámolójából. Mint hozzátette, az intézményben a nevelő-oktató munka az iskoláskor előtti új alapprogram szerint zajlott, korosztálynak megfelelő ütemben. A program a projektalapú nevelő-oktató munkát támogatja, ennek megfelelően a gyermekek érdeklődéséhez legközelebb álló témák képezték a projektumok alapjait, ezeket dolgozták fel különböző megközelítésekből, emelte ki, rámutatván, hogy az óvodapedagógusok és a gyermekek felfedezésen alapuló munkáját nagyban segítik a szülők és a helyi közösség képviselői, illetve színterei. Az óvodapedagógusok feladata minden gyermek motiválása, hogy megszerezzék az iskolába való induláshoz szükséges kompetenciákat, hangsúlyozta Katona Novák Ágnes, majd a fontosabb rendezvényekre kitérve elmondta, hogy például Gyermekhetet tartottak, a Könyvtári Nap alkalmából ellátogatott az intézménybe a Szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosa, az Élőszavas Mesemondás rendezvénysorozat keretében népmeséket hallgathattak a gyerekek, de népi gyermekjátékos foglalkozásokat is szerveztek. Mint hozzátette, nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok továbbadására és a szokások megőrzésére, ez magába foglalja a nemzeti ünnepek és a jeles napok megünneplését. Mostanra kórus is alakult az intézményben, emellett a Vackor számos intézménnyel és szervezettel alakított ki együttműködést, helyi általános iskolákkal, kulturális intézményekkel, a jövőben cél ennek az együttműködésnek a kiszélesítése. Az idei tanévet 117 gyermekkel kezdték meg.
A tanács elfogadta a Hét Nap Lapkiadó Kft. 2022. évi pénzügyi tervének módosítását, a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény
alapszabályának módosítását és 2023. évi munka- és pénzügyi tervét, továbbá a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház, a Zentai Magyar Kamaraszínház és a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 2023. évi munka- és pénzügyi terveit, majd jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2022. évi munkatervének módosítása és 2022. évi pénzügyi tervének módosítása kapcsán hozott döntéseit.
Az oktatás területén a tanács iskolaszéki tagcserékre, igazgatóválasztási eljárásokra, továbbá 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű tagozatok megnyitására vonatkozó beterjesztéseket fogadott el. Emellett az MNT jóváhagyta a VB tankönyvek, illetve taneszközök jóváhagyásával kapcsolatos döntéseit: a belgrádi Gerundium Kft. hatodik osztályos biológia egyéb taneszköze, a Gerundium Kft. ötödik osztályos biológia egyéb taneszköze, a belgrádi Novi Logos Kiadó Kft. gimnáziumi negyedik osztályos történelem tankönyve és a belgrádi Klett Kiadó Kft. gimnáziumi negyedik osztályos fizika tankönyve.