2021. szeptember 18., szombat
BÁCSFEKETEHEGY

Tanév eleji áldás

Tanévkezdő istentisztelet Bácsfeketehegyen

Vasárnap a bácsfeketehegyi református templomban tanévkezdő ünnepi istentiszteletre került sor. Az istentiszteleten nagyszámú diák vett részt, tanáraikkal együtt. Orosz Attila bácsfeketehegyi református lelkész és bácskai esperes arról számolt be a médiának, hogy ötödször szerveztek ilyen jellegű istentiszteletet.

– 2015 óta tartjuk ezeket az újabb kori gyülekezeti alkalmakat. Közvetlenül az idejövetelem után vezettem be, ugyanis a helyi általános iskolának is hitoktatója vagyok. Úgy gondoltam, hogy egy ilyen közös, évkezdő lelki alkalomra szükség van, amint azt láttuk más közösségekben, főleg ott, ahol felekezeti iskolák vannak. Nagyon jó a kapcsolat a helyi általános iskola és a református egyházközösség között, emellett mi, református keresztyének úgy tartjuk, hogy hozzátartozik hitünkhöz a templom látogatása. Úgy érezzük, keresztyén küldetésünk, hogy az Úr Jézus Krisztushoz vezessük azokat a gyerekeket, akik hitoktatásban részesülnek. Valahol nekik is át kell érezniük ezt a templomi hangulatot, ahová hívő őseik is jártak korábban. Emellett az is fontos, hogy amit tanítunk velük, azt szeretnénk a gyakorlatba is átültetni. Amikor valamilyen út elején vagyunk, akkor hálát adunk, és áldást kérünk a Jóistentől, mert Isten áldása nélkül nincs sikeres élet – mondta el Orosz, majd arról is szólt, hogy mintegy száz gyermek vett részt a tanévkezdő istentiszteleten. Emellett felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül a tanárok is részt vettek az istentiszteleten.

– Ez már hozzátartozik gyülekezeti életünkhöz, és ha Isten segít bennünket, valamint a járványügyi helyzet is megengedi, akkor egy tanévzáró istentisztelet is fogunk tartani júniusban – fogalmazott a lelkész, majd végezetül kiemelte, hogy a Magyar Nemzeti Tanáccsal is jó a kapcsolatuk, ezért minden alkalommal meghívják a képviselőjüket. Ez alkalommal De Negri Ibolya, a nemzeti tanács végrehajtó bizottságának tagja vett részt az ünnepi alkalmon.