2021. május 18., kedd

Beruházások Szenttamáson

Újabb magyar képviselő került a községi tanácsba

A szenttamási községi képviselő-testület sorredben 9. rendes ülését április 20-án tartották. Az ülésre Milena Alargić (Szerb Haladó Párt) házelnök 27 napirendi pontot terjesztett be. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása után a képviselők titkos szavazással Kocsis Krisztián személyében megválasztották a községi tanács oktatási és kulturális tanácsosát. Az ülésen a 28 képviselőből 25 vett rész, közülük 24 szavazott bizalmat az új tanácstagnak, aki a szavazást követően letette a hivatali esküt. A Vajdasági Magyar Szövetségnek ezentúl két képviselője lesz a községi tanácsban és kettő a képviselő-testületben.

Az ülésen a legtöbb vitát az idei községi költségvetés első módosításáról szóló napirendi pont hozta, amelyhez a hatalmi párt és az ellenzéki képviselők is hozzászóltak. Radivoj Debeljački, Szenttamás polgármestere felszólalásában elmondta, arról a mintegy 100 millió dinárról van szó, ami miatt módosítani kell a költségvetést, és amelyet a szerb kormány és a tartományi szervek által meghirdetett pályázatokon sikerült behozni a községbe.

− Több, a polgárok és a község számára igen jelentős projektumról van szó. Elsőként az egykori Szövetkezeti Otthon épületét, azaz a Kultúrotthont említeném, amelynek felújítására a tartományi kormány mintegy 40 millió dinárt hagyott jóvá. Nem kevésbé fontos a turiai vízgyár kiépítése sem, erre a tartománytól ugyancsak 40 millió dinárt sikerült biztosítani. Nagyon fontos, hogy folytatódjon a vízvezetékcsövek már megkezdett cseréje a településen, a vízgyár kiépítésével pedig tartósan megoldódik Turia ivóvízellátása. A harmadik igen fontos beruházás a már meglévő utak rendbetétele Turián és Nádalján. A tervek szerint mintegy 25 utcában lesz felújítva az úthálózat, ez az összesnek a 70 százaléka. Nádalján még mindig van néhány utca, ahol nincs aszfaltburkolat, ezt is szeretnénk mielőbb rendezni. A költségvetésben ugyancsak kiemelt tételként szerepel egy körforgalom építése a katolikus templommal szemben, ehhez már elkészült a teljes tervdokumentáció. Végül a módosítással mintegy 38 millió dinárt irányoztunk elő a dűlőutak rendbetételére. Ennek szerintem a mezőgazdasági termelők örülnek a legjobban. További 10 millió dinárt hagytunk jóvá a község területén az árkok és a csatornahálózat rendbetételére – magyarázta Szenttamás polgármestere, majd hozzátette, hogy további hatmillió dinárt hagytak jóvá az ipari övezethez vezető út felújítására és befejezésére, a munkálatok itt már folynak is.

Az ülés további részében elfogadták a községi infrastrukturális és a polgárok életszínvonalára kiható tervek és beruházások módosítását, a községi építési telkek rendezésének tervezetét és módosítását az idei évre és a 2023-ig tartó időszakra vonatkozóan. Döntés született az ivóvízellátásról, valamint a nádaljai víkendtelep területrendezési tervének kidolgozásáról.

Napirenden szerepelt még a Közjó és a magánbefektetés elnevezésű projektumtervezet megvalósításának a megkezdése, döntés született a vízi és a vízhez kötődő (úszó) objektumok szabályozásáról, az újszülöttek családjának nyújtandó segély módosításáról, elfogadták több községi alapítású intézmény, valamint a helyi közösségek elmúlt évi munkajelantését, és kinevezték az általános iskolák iskolaszékeinek új tagjait.

Az ülés a képviselői kérdésekkel zárult.