2021. május 13., csütörtök
TARTOMÁNYI KORMÁNY

Új munkahelyek teremtése a cél

A tartományi kormány elfogadta a 2021-re vonatkozó tartományi foglalkoztatási cselekvési tervet, melynek fő prioritása a foglalkoztatáspolitika, vagyis új munkahelyek teremtése, befektetés az emberi erőforrásokba, illetve a társadalmi befogadás ösztönzése a munkaerőpiacon. Az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések végrehajtására a tartományi költségvetésből 42 millió dinárt különítettek el.

A tartományi foglalkoztatási cselekvési terv az aktív foglalkoztatási politika végrehajtásának alapvető eszköze. A terv meghatározza a foglalkoztatáspolitika céljait és prioritásait, valamint meghatározza azokat a végrehajtandó intézkedéseket, amelyek lehetővé tennék a foglalkoztatás fenntartható növekedését Vajdaság területén. A dokumentum Szerbia 2021 és 2026 közötti időszakra vonatkozó foglalkoztatási stratégiájának irányelveivel és céljaival összhangban készült el.

A tartományi kormány ülésén arra a megállapodásra jutottak, hogy megindítják a Szerb Köztársaság tulajdonjogainak átruházását Vajdaságra az ürögi hágón álló tévétorony felett. A létesítmény az 1999. évi bombázás során szenvedett kárt. Felújítása azért szükséges, mert jelentős építészeti érték, valamint hozzájárulna a Fruška gora turisztikai kínálatának a fejlődéséhez. A tartományi kormány 11 millió dinárt szán a tévétorony felújításához szükséges műszaki dokumentáció elkészítésére, valamint a létesítmény közvetlen közelében lévő kísérőlétesítmények felépítésére.