2021. május 15., szombat

A helyes konfliktuskezelés elsajátítható

Dr. Grezsa Ferenc tartott a VM4K-ban egynapos továbbképzést pedagógusok számára

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ (VM4K) szervezésében Fejlesztő tréning – konfliktuskezelés, kommunikáció az oktatásban címmel tartottak Szabadkán egynapos, ingyenes, akkreditált pedagógus-továbbképzést általános iskolai és középiskolai tanárok részére. A szombaton megtartott továbbképzés előadója dr. Grezsa Ferenc pszichiáter, mentálhigiénés szakember, a budapesti székhelyű Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának tanára, az egyetem Pszichológiai Továbbképző Központjának intézetvezetője volt.

Az elmúlt egy évben felértékelődött a helyes kommunikáció, valamint a megfelelő konfliktuskezelés, illetve az egymáshoz való helyes pszichológiai viszonyulás, egyebek mellett a tanár-diák viszonyokban, emelte ki lapunknak nyilatkozva Kosányi Tamás, a VM4K képzési referense. Mint arra emlékeztetett, a járvány okán átalakult a tanítási folyamat jellege, hol online térbe költözik, hol csak a tagozat fele vehet részt a tantermi oktatásban, továbbá megszakadnak a személyes kapcsolatok, mindez pedig számos személyes konfliktusnak az okozója.

– Ismervén a mögöttünk álló időszak jellemzőit, a továbbképzés jelentősége rendkívül felértékelődik, hiszen megpróbál hozzájárulni a felmerülő konfliktusok megoldását segíteni hivatott kompetenciák elsajátításához a gyakorló pedagógusoknak. Ha a tanár elkezdi alkalmazni az elsajátítottakat, akár az online térben, akár a katedra mögött, értékelésem szerint hatékonyabbá tudja tenni az oktatást, még ha a körülmények meggátolni is látszanak ezt a hatékonyságot – fogalmazott Kosányi Tamás.

A kommunikáció és a konfliktus közötti kapocs szoros, hiszen a konfliktushelyzetek az emberi kommunikációban és kapcsolatokban alakulnak ki, jegyezte meg lapunknak dr. Grezsa Ferenc, rámutatván: a konfliktusok átszövik az emberek életét. A járvány, mint feszültséget növelő, huzamosabb ideig tartó stresszállapot, különösen alkalmas helyzet arra, hogy bizonyos érdekellentétek a kapcsolatokon belül kiéleződjenek és konfliktussá növekedjenek, emelte ki Grezsa Ferenc.

– A továbbképzés során arra összpontosítunk elsősorban, hogy a hétköznapi pedagógiai munka során miként jelenhetnek meg a konfliktusok. Ugyanakkor a konfliktusokkal való bánásnak olyan alapelvei vannak, amelyek nemcsak a jelenlegi sajátos élethelyzetekben, valamint a hivatás gyakorlása során hasznosíthatóak, hanem a magánéletben is – fejtette ki Grezsa Ferenc.

Az elmúlt egy, minden szempontból rendkívüli év az oktatás hatékonyságának, valamint az emberi kapcsolatok tekintetében megfigyelt jellemzőinek vonatkozásában Grezsa Ferenc elmondta, kettős kép alakult ki benne. Örvendetesnek tartja, hogy a szolidaritás jegyei mintha egyértelműbben megmutatkoznának, ám másrészről például a karanténhelyzet kockázati tényezőként jelenik meg az emberi kapcsolatokban. Grezsa Ferenc szavai szerint a távoktatást is a kettősség jellemzi: tanár és diák egyaránt megtanulja, hogy sokkal többre képes, mint azt korábban gondolta volna, ugyanakkor a személyes együttlét varázsának a hiánya frusztráló erővel bír. Mint hozzátette, utóbbinak azonban kedvező vonatkozása is van, hiszen a diákok rájöttek, hogy hiányzik nekik az iskola, azaz szükségük van rá.