2021. május 15., szombat

Jógyakorlatok az iskolaelhagyás ellen

Adán kétnapos anyaországi szervezésű online konferencián vesznek részt az általános iskola tanárai

Az adai Cseh Károly Általános Iskola 2018-ban kapcsolódott be a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival című projektumába. Maksó Éva iskolaigazgató elmondta, hogy a vajdasági, illetve a külhoni pedagógusok számára sokrétű lehetőséget kínál a program, amely keretében február 25-én és 26-án, vagyis csütörtökön és pénteken online konferencián vesz részt az adai oktatási intézmény hatvanhét osztálytanítója és tanára. Az iskolaigazgató kiemelte, hogy a Fejlesztések és jógyakorlatok a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem szolgálatában című kétnapos online konferencián neves anyaországi szakemberek tartanak előadásokat, vezetésükkel sokrétű munka folyik majd, és sok jógyakorlatot mutatnak be a hallgatóságnak.

– A Cseh Károly Általános Iskola 2018 óta nagyon aktívan részt vesz a Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival című projektumban. A pedagóguskollégák képzéseken vettek részt, amíg a vírushelyzet bele nem szólt, addig közvetlen módon szabadegyetemen vagy pályaorientációs képzésen keresztül. A program keretében pedig a diákjaink egy anyaországi tanulmányi kiránduláson vettek részt – magyarázta Maksó Éva. – Az egyik együttműködési forma volt a különböző jógyakorlatok bevezetése a köznevelésben. Az iskolánk a Lőrincz-féle komplex tantermi játékok módszert választotta, amelynek az anyaintézménye, illetve kidolgozója Szandaszőlősön található. A szandaszőlősi kollégák vendégül láttak bennünket, és az intézményünkből Tóth Erika osztálytanító vett részt a képzésen, aki hazahozta az ott látottakat, és ezt próbáljuk beépíteni az oktatásunkba. Ennek a célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése. Ezt a jógyakorlatot lehetőségünk lesz majd teljes egészében megvalósítani az intézményünkben. Egyelőre csak részlegesen teljesítjük, mivel nehezített körülmények között dolgozunk, kevés óraszámmal. A jógyakorlat egyébként személyiségépítés szempontjából mindenkinek nagyon jót tesz, hozzájárul a közösségépítéshez, a szociális kompetenciák fejlesztéséhez, valamint ugyanúgy segíti a hátránnyal küzdő gyereket, mint a diákság többi részét. A Lőrincz-féle komplex tantermi játékok program is téma a most zajló kétnapos online konferencián, amelyen a kollégák bemutatják, hogy ez a mentorprogram hogyan valósul meg, majd erről mesélnek a hallgatóságnak. Az összes osztálytanítónk és javarészt a magyar tannyelven oktató tanáraink bekapcsolódnak a konferenciára, amelyet az iskolában és otthonról is tudnak követni. Ezt megelőzően a tehetséggondozást támogató program keretében megszervezett online konferencián is részt vettek a pedagógusaink, többségében az osztálytanítók és a matematikatanárok. Ez február 17-én és 18-án zajlott, és neves pszichológusok és egyetemi oktatók beszéltek a tehetségről, illetve a már megvalósult és az előirányzott tehetséggondozó programról, amely az egész Kárpát-medencére kiterjed. Emellett az iskolánk 2019-ben részt vett a magyarországi országos kompetenciamérésen. Ezen a 6. és 8. osztályos korcsoportú diákjainkat ugyanazokkal a feladatokkal mérték fel, mint a magyarországi gyerekeket. A mérések eredménye elérhető a tanáraink számára, és ebből nagyon sok tanulságot vonhatunk le az oktatásunkra vonatkoztatva – közölte az iskolaigazgató.