2021. április 21., szerda
BÁCSKOSSUTHFALVA

Megújult a tornaterem

A bácskossuthfalvi iskola tanulóin kívül a sportegyesületek is használják

Régi álma a bácskossuthfalvi Id. Kovács Gyula Általános Iskolának, hogy a főépület, illetve az úgynevezett „kisiskola” falainak a hőszigetelése után a tornatermet is új köntösbe öltöztesse. Ezen az úton haladva a közelmúltban a belső tér, vagyis a már meglevő padlózat felújítását és a falfestést sikerült megejteni tartományi támogatásból. Dr. Crnkovity Gábor iskolaigazgató elmondta, hogy nagy szükség volt a felújításra.

– A munkálatokat kivitelező szakember véleménye szerint szinte az utolsó pillanatban sikerült felújítani a tornaterem parkettáját. Ha még egy kicsit várunk, akkor jelentősebb költségekkel kell számolnunk, és körülményesebb munkafolyamattal a padlózatot illetően, így ezúttal az apróbb javítási munkálatok mellett új lakkréteget kapott, illetve festést. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Tartományi Sport- és Ifjúsági Titkárságnak, amely az ügyünk mellé állt, és támogatta a tornaterem belső terének a felújítását. A kérvényünk nyomán valamivel több, mint egymillió-háromszázezer dinárból tudtunk gazdálkodni – nyilatkozta a tanintézmény vezetője, aki elmondta azt is, hogy hátravan még a tornaterem külső szigetelése, valamint az ablakok cseréje, amivel kapcsolatban figyelik a pályázati kiírásokat.

– Az iskolánk tornaterme 2006-ban esett át alaposabb felújításon. A padlózat intenzív használat alá van vonva, hiszen nemcsak a tornaóráknak a színhelye, hanem a falunkban egyfajta sportcsarnokként is üzemel. Sportklubok, -egyesületek edzéseket, rekreatív tevékenységet folytatnak a falain belül. Valamint településünk tömegesebb közösségi rendezvényeinek, nemzetközi sport- és egyesületi versenyeknek is otthont ad. Ilyen alkalmakkor megvannak azok a már bevált módszerek, amelyekkel meg tudjuk óvni a padlózatot a károsodástól, az intenzívebb használattól. Vagyis szőnyeggel burkoljuk ilyenkor a parkettát, ennek is köszönhető, hogy az idő múlása, az igénybevétel ellenére jól meg tudtuk őrizni – mondta el dr. Crnkovity Gábor.

A bácskossuthfalvi iskola felújított tornaterme
A bácskossuthfalvi iskola felújított tornaterme

A bácskossuthfalvi iskola épületegyüttesét egyébként az elmúlt években a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság támogatásából sikerült hőszigetelni, legutóbb a beltéri folyosók, illetve udvar felőli falazat kapott burkolatot és új falfestést.

Az igazgató elmondta azt is, hogy a koronavírus okán hozott intézkedéseket betartják, de nem könnyű sem a tanerőnek, sem a diákoknak venni ezekkel a feltételekkel az akadályokat.

– A 30 perces órákat rendkívül körülményes úgy felépíteni, hogy azzal haladást is lehessen elérni a tananyagban, illetve az órán felállított szakmai követelmények is teljesüljenek. Ennek ellenére a tantestület mindent igyekszik megtenni, hogy a lehető legkevesebb hátrány érje a diákokat az adott körülmények között. A takarítószemélyzet pedig betartja a napi többszöri fertőtlenítésre vonatkozó előírásokat. Ezzel kapcsolatban pedig vannak aggályaink, mégpedig az, hogy a bútorzaton ez idővel megmutatkozik majd, hiszen a vegyszerek összetétele nem feltétlenül van jó hatással a lakkozásra, festésre – nyilatkozta az igazgató, akitől az iránt is érdeklődtünk, hogy küzd-e esetlegesen szaktanárhiánnyal a bácskossuthfalvi iskola. Dr. Crnkovity Gábor elmondta, hogy immár mondhatni folyamatosan matematika és fizika szakos tanerő hiányával küzd a tanintézmény, ahol ebben a tanévben 270 diák koptatja a padokat.