2021. február 28., vasárnap

Friss erővel a hagyományok szellemében

Kobrehel Ervin személyében új elnök került a Zentai Gazdakör élére

A Zentai Gazdakör tegnap megtartotta évi közgyűlését a Royal Hotel nagytermében Tóth Ervin elnöklésével, aki az esemény kezdetén a tavaly elhunyt volt elnökük, Sóti Ferenc 22 évi vezetői munkásságát méltatta, elmondván, mindig rendkívül aktívan részt vett a helyi gazdák kollektívájának összekovácsolásában, hazai és külföldi érdekeik védelmében, kapcsolataik kiépítésében, azt vallván, hogy összefogással erősebb, haladóbb szellemű gazdatársadalom jöhet létre a régióban.

A gyűlésen kiemelt vendégként jelen volt Sztantity Szebasztián, a helyi önkormányzat gazdasági ügyekkel megbízott tanácstagja, Szűgyi Imre mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácstag és Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke.
A gyűlés napirendi pontjait – úgymint a 2020-as évi közgyűlés jegyzőkönyvét, a vezetőség kiegészítését, a 2020-as évi tevékenységükről való beszámolót, az idei programtervet, valamint a tavalyi pénzügyi beszámolót – a gazdakör jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadták.
Az egyesület jelenlegi vezetősége a következőképpen állt fel: a Zentai Gazdakör elnöki tisztségét Kobrehel Ervin tölti be, alelnökök Tóth Ervin és Kalmár Beatrix, az elnökségi tagok pedig Burány László, Zsoldos Magdolna, Burány Mária Terézia, Bűn Attila, Novák Károly és Nagy Abonyi Andor.

Kobrehel Ervin felvázolta az idei terveket
Kobrehel Ervin felvázolta az idei terveket

A frissen megválasztott elnök a 2020-as évről való beszámolójában elmondta, a gazdakör a járványhelyzet ellenére is rendkívül gazdag tevékenységet fejtett ki – nem csupán az agrárszférában, hanem különféle közhasznú akciók terén is. Az idei terveket illetően elárulta, elsődleges feladatuknak érzik a falugazdászi szolgálat fenntartását és fejlesztését, amelynek teljes anyagi hátterét Zenta község önkormányzata biztosítja. Az ezzel kapcsolatos előadás-sorozataik máris elkezdődtek a tartomány egész területén a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének támogatásával, jelenleg természetesen online módon. Azon rendezvények egy része, amelyeket látogatni szoktak, vagy hagyományosan ők szerveznek, előreláthatóan el fog maradni, de bíznak benne, hogy minél kevesebb esetben alakul majd ez így. Az idei évben szeretnék magukat még nagyobb lendülettel hasznosítani mindazon közérdekű aktivitásokban is, amelyek a község területét érintik.