2021. március 8., hétfő
SZABADKA KÖZTÉRI SZOBRAI (28.)

A Hűségükért elnevezésű emlékmű

Szabadka nemrégiben egy új köztéri szoborral, Ivan Antunović katolikus püspök egész alakos szobrával gazdagodott, hamarosan pedig Bíró Károly egykori polgármesternek és I. Petar Karađorđević szerb királynak is szobrot állítanak. Sorozatunkban városunk meglévő köztéri szobrait mutatjuk be.

A Hűségükért elnevezésű emlékmű a Raichle Ferenc park bejáratánál, a Jadran épület előtt található. A szoborkompozíció, a talapzaton látható emléktábla és a szobor mellett helyet foglaló csobogó, nemzetiségi, vallási és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül, annak a harminc szabadkainak állít emléket, akik a kilencvenes évek délszláv háborúiban és az 1999-es NATO-bombázások során vesztették életüket.

Az emlékmű a délszláv háborúk szabadkai áldozatainak állít emléket (Fotó: Gergely Árpád)

A Hűségükért emlékművet a Harcosszövetség szabadkai szervezetének kezdeményezésére, 1500 polgár, valamint 90 egyesület és vállalat anyagi támogatásával állították fel 1994-ben. Az emlékművön látható szoborkompozíció Sava Halugin okleveles szobrászművész alkotása és a Fészek címet viseli. A nagy bronztömb egy madárfiókákkal teli fészket ábrázol. Az alkotást a szobrászművész az áldozatokra való tiszteletből önkéntes adományként bocsátotta a város és a Harcosszövetség rendelkezésére. A szobrot a cseneji Stanišić Öntödében készítették, és öntötték bronzba. Az emlékegyüttes egészét Jagoda Alavantić okleveles műépítész tervezte. A kialakításkor a bronzból készült emléktábla egy enyhén ferde alapzatra került, amelynek közepén vízsugár volt. A táblára annak a huszonöt szabadkainak a neve került került fel, akik 1991 és 1993 között a délszláv háborúban vesztették életüket.

Az emlékművet 1994. október 10-én avatták fel, Szabadka felszabadulásának 50. évfordulója alkalmából. Az eseményen többek között beszédet mondott Olajos Nagy Miklós, az emlékműbizottság elnöke, aki bejelentette, hogy a szoborállításra érkezett adományokból fennmaradó pénzt az elesettek tizenhárom árvájának adják át. A szobrot az elesettek négy társa leplezte le, és a díszegység sortüzének kíséretében elhelyezték rajta a helyőrség koszorúját.

Az emlékműre az 1999-es NATO-bombázásokat követően további öt név került fel, azoké a fiataloké, akik tagjai voltak a Jugoszláv Hadseregnek, és Koszovó területén hunytak el. 2016-ban az emlékművet a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet közbenjárására köztársasági eszközökből felújították és átépítették. A Harcosszövetség, illetve az áldozatok szülei is jelezték ugyanis az intézet felé, hogy az emlékkút állapota nem megfelelő. Az átalakítások során a bronztábla a nevekkel, vízsugár nélkül, a szobor talapzatára került, s ezáltal méltóbb helyet biztosítottak az emlékezéshez. Az emlékműtől távolabb pedig egy csobogót állítottak fel. 2016. július 4-én a Harcosszövetség, a hozzátartozók, a polgárok már a felújított emlékmű előtt emlékezhettek a kilencvenes évek háborúinak szabadkai áldozataira.