2021. március 6., szombat
MEGALAKULT A HUZSVÁR LÁSZLÓ BARÁTI KÖR

Februárban Újvidéken tartanak szentmisét lelki üdvéért

Január 19-én, Szabadkán alapították meg a Huzsvár László Baráti Kört. A társaság tagjai ilyen módon szeretnének maradandó emléket állítani a volt nagybecskereki püspök életének és munkásságának, jelentette a Mária Rádió.

Mivel a megboldogult főpásztor február 21-én ünnepelte volna születésének 90. évfordulóját, az ezt megelőző napon 2021. február 20-án, 11.30 órai kezdettel szentmisét mutatnak be lelki üdvéért Újvidéken, a belvárosi Mária neve plébániatemplomban. A baráti kör Huzsvár püspök úr minden tisztelőjét szeretettel várja a megemlékező szentmisére. Mindenkit arra kérnek, hogy akinek van fényképe a püspökről, hang- vagy videoanyagja, hogy annak másolatát vagy eredetijét ajándékozza a jövendőbeni Huzsvár-emlékgyűjteménynek.

Msgr. Huzsvár László a Nagybecskereki Egyházmegye első püspöke volt. A zágrábi Hittudományi Kar befejezése után Szabadkán szentelték pappá. Szolgálatát
Bácsújfalun, illetve Bácstopolyán kezdte, majd Szabadkán püspöki titkár és székesegyházi káplán lett. Ezt követően pedig plébánosként tevékenykedett Verbászon.

1970-től az újvidéki Szent Erzsébet Plébánia, majd a Mária Neve Plébánia plébánosa lett, újvidéki kerületi esperese és pápai prelátusa. 1988. január 8-án II. János Pál pápa a Nagybecskereki Egyházmegye püspökévé nevezte ki. Püspökként átszervezte az egyházmegyét, templomokat építtetett és újíttatott fel. Tisztségét 2007. június 30-áig látta el, ekkor vonult nyugállományba. Hosszú, súlyos betegség után 2016-ban hunyt el.

A Baráti Kör tagjai emléktábla vagy emlékmű felállításán, valamint emlékhelyiség berendezésén is gondolkodnak.