2021. március 6., szombat

Bealkonyul az áramtolvajoknak?

Átengedjük-e a villanyórát a Szerbiai Villanygazdaságnak, vagy magunk ellenőrizzük és tartjuk karban a mérőberendezést? Mitévő legyen a kisfogyasztó, mit mondanak a fogyasztóvédők, és mit a Szerbiai Villanygazdaság (EPS)?

Az EPS Distribucija elosztórendszer operátora a napokban közölte, hogy az energiatörvény értelmében az összes fogyasztótól térítésmentesen átveszi a mérőberendezéseket és a hozzájuk tartozó vezetékeket, valamint a villanyóra-szekrényeket a felszerelésükkel együtt. Az a terv, hogy a már megkezdett fázisban országszerte 650 000 mérőhelyet vegyen a tulajdonába. Az átvétel feltételeit szerződésben rögzítik, és a továbbiakban az EPS gondoskodik az átvett berendezések karbantartásáról. Az áramszolgáltató ugyanakkor folytatja a régi fogyasztásmérők lecserélését korszerűbbekre. A villanygazdasági illetékesek azt is közölték: a belső vezetékek, akárcsak eddig, ezentúl is a fogyasztók tulajdonában maradnak, ,,ha pedig esetleg szolgáltatót szeretnének cserélni, a villanyórával kapcsolatosan semmilyen kiadásuk nem lesz”.

(Fotó: Ótos András)

Goran Papović, a Szerbiai Nemzeti Fogyasztói Társulás (NAPS) elnöke szerint a fogyasztóknak egyaránt tisztában kell lenniük jogaikkal és kötelességeikkel, konkrétan azzal, hogy ha nem engedik át a villanyórát és a hozzá tartozó vezetékeket az áramszolgáltatónak, akkor maguknak kell ellenőrizni ezek műszaki állapotát, és rájuk hárul az általában csak 8–10 évig kifogástalan fogyasztásmérő hitelesítése. A szerbiai falvakban, mint mondta, előfordul, hogy akár húsz évig sem ellenőrzik a mérőhelyeket, és a fogyasztók általában csak akkor reagálnak, amikor hirtelen túl sokat mutat az óra, ha viszont a vártnál kevesebbet, akkor hallgatnak.

Energiaszakértők a Beta hírügynökségnek úgy nyilatkoztak: az EPS Distribucija, akárcsak a világ más áramszolgáltatói, ellenőrzése alatt szeretné tudni a villanyórákat, hogy megakadályozza az illegális fogyasztást. Ha a felhasználó nem szeretné átengedni a villanyórát az EPS-nek, az elosztó áthelyezheti a mérőműszert a fogyasztó birtokán kívülre, hogy így ellenőrizni tudja a fogyasztást, viszont a tulajdonos kötelessége lesz a műszaki karbantartás.

A fogyasztóvédelmi szervezetek egyhangúlag azt tanácsolják a felhasználóknak, ne mondjanak le a felszerelésről, melyet kifizettek. Radomir Ćirilović mérnök, az újvidéki Prosperitet egyesület alapítója és elnöke szerint a tulajdonváltást igazoló szerződés, melyet a fogyasztóknak az EPS felkínál, tisztességtelen, mert nem szól a magántulajdon átengedéséért járó térítésről, pedig annak idején mindenkinek fizetnie kellett az áram bevezetéséért. A fogyasztásmérő átvételével a Villanygazdaság a fogyasztó tulajdonát veszi át, és ez a tény a bíróságon könnyen alátámasztható. A meterológiai, vagyis méréstani törvény szerint az EPS egyébként is köteles gondoskodni a villamosenergia-mérőhelyek rendszeres ellenőrzéséről és hitelesítéséről, csakhogy ez utóbbi elég sokba kerül. Az áramelosztó Ćirilović szerint törvényellenesen működik, mert a nem jól működő villanyórákról leolvasott fogyasztást is megfizetteti.

A mérőberendezések átengedését az Efektiva fogyasztóvédelmi egyesület sem helyesli. Dejan Gavrilović igazgató a Nova ekonomijának úgy nyilatkozott, hogy az EPS nem fűz magyarázatot az akciójához, hanem az energiatörvényre hivatkozva egyszerűen felkínálja a mérőműszerek átvételét, ezért a szerződést nem kell aláírni. Az EPS a Nova ekonomija üzleti portál megkeresésére azzal válaszolt, hogy az energiatörvény értelmében a mérőhelyek az elosztóhálózathoz tartoznak, és az EPS Distribucija mint operátor köteles átvenni a polgároktól a fogyasztásmérőket. Az akció célja ,,a hálózat egységesítése és a felhasználók tehermentesítése”.