2021. február 26., péntek

Az MNT Várady kiválóságai ösztöndíjpályázata mesterhallgatók részére

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke meghirdeti a következő

Pályázati felhívást
a Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjának

2020. évi MÁSODIK odaítélésére mesterhallgatók részére

I. A pályázat feltételei

A Tanácsnak a Várady kiválósági ösztöndíjprogramjáról szóló határozata alapján az a személy pályázhat a Tanács mesterhallgatók részére kiírt, 2020–2021. évi második ösztöndíjára, aki az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesz:

-        első ízben nyert felvételt a Szerb Köztársaság területén megvalósuló akkreditált posztgraduális akadémiai mesterképzés első, illetve második évfolyamára,

-        magyar nyelven végezte általános és/vagy középiskolai tanulmányait.

A pályázat beadási határideje: 2020. december 17-étől 23-án 14 óráig.

II. A kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma és nagysága

A pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma: 10.

A Támogató kötelezi magát, hogy havi rendszerességgel tíz (10) hónapon át 11.741,00 dinárt folyósít az Ösztöndíjasnak, aki első ízben nyert felvételt a Szerb Köztársaság területén megvalósuló akkreditált akadémiai mesterképzésre.

III. A pályázás módja

A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet két eredeti példányban, a nyilatkozatokat pedig egy-egy eredeti példányban kell benyújtani, zárt borítékban.

A pályázati kérelmet elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni.

A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2020. december 17-étől letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs) Hivatalos Honlapjáról.

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatok átadásának határideje: 2020. december 23-a, 14 óra.

A pályázatok postai úton, vagy személyesen adhatók le a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalában.

IV. A pályázatok elbírálása

A határidőn belül beadott pályázatok A Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjprogramról szóló határozata alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra. A határozat szövege letölthető a Magyar Nemzeti Tanács honlapjáról. (www.mnt.org.rs).

A pályázatok elbírálásával kapcsolatos eljárást a Tanács elnökének végzésével létrehozott Bírálóbizottság tekinti át és értékeli, amelynek tagjai dr. Várady Tibor akadémikus, továbbá a Tanács Végrehajtó Bizottságának és egyéb adományozók javaslatára megválasztott tagok.

A határidőben beadott pályázatokat a Bírálóbizottság értékeli kategóriánként. A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Bírálóbizottság külön határozattal dönt.

A pályázati felhívás teljes szövege megtekinthető a http://www.mnt.org.rs honlapon.