2021. június 25., péntek

Stabil Csóka költségvetése

Az önkormányzat munkáját Oláj Tibor, a képviselő-testület elnöke értékelte – Visszamenőleg is fizetik a biciklipénzt

A júniusi többszintes választások után beiktatott csókai községi önkormányzat első száz napját Oláj Tibor, a községi képviselő-testület elnöke értékelte.
– A választásokat követően az új összetételű községi képviselő-testület száznapos ténykedése során, november végéig öt ülést tartott, amelyeken több mint hatvan kérdésben hozott határozatot. A testület munkáját a következetesség, az átláthatóság, a közvetlenség, a polgárok felé való nyitottság, az alapos és szakszerű munka jellemezte. Szorosan együttműködünk a községi intézményekkel. A munkánk átláthatósága érdekében a képviselő-testületi ülésekről videófelvétel készül, amelyet bármikor megtekinthetnek a polgárok az önkormányzat hivatalos internetes oldalán. Elnökként minden ülés után a csókai rádióban beszámolok az ülésen meghozott döntésekről szerb és magyar nyelven. Az írott sajtó ugyancsak követi a munkánkat, és beszámol róla – mondta a községi képviselő-testület elnöke, majd hozzátette, a Vajdasági Magyar Szövetség (9 képviselő) és a Szerb Haladó Párt (14 képviselő) koalícióban, együttműködve vezeti az önkormányzatot. Ahogyan fogalmazott, a jelenlegi községi hatalom az előző koalíciós partnerséget továbbfejlesztve még hatékonyabban működik a község polgárainak mindennapi életét érintő és befolyásoló kérdések megvitatásában és a döntések meghozatalában. Minden fontosabb kérdéskörben megvitatják a tennivalókat, és együttesen dolgozzák ki a határozati javaslatokat, amelyek a testület elé kerülnek elfogadásra.

Oláj Tibor, a képviselő-testület elnöke
Oláj Tibor, a képviselő-testület elnöke

– Egyetértésben hoztuk meg a község 2021-es évre szóló költségvetési tervezetét is, amely jelenleg még közvitán szerepel. Községünk polgárai december 24-éig tehetnek észrevételeket és javaslatokat a tervezett büdzsére. Az önkormányzat honlapján az érdeklődők áttanulmányozhatják a költségvetés tervét, és élőszóban, telefonon vagy ímélben közölhetik, továbbíthatják észrevételeiket. Ezeket azután mérlegelni fogjuk, és igyekszünk minden hasznos, közérdekű javaslatot beépíteni a jövő évi költségvetés tervezetébe. Több fontos és közérdekű határozatot fogadtunk el, többek között a vagyonadó jövő évi mértékéről döntött a testület. Ezek szerint a 2021-re vonatkozó vagyonadó nem emelkedik, marad az idei szinten. Az önkormányzatok egy része a rendkívüli járványhelyzet miatt kimaradó bevételeket részben a vagyonadó növelésével próbálja pótolni. Csókán ilyesmiről szó sincs; a polgárok, vállalkozók, tehát a magán- és a jogi személyek esetében sem növekszik a vagyonadó – mondta Oláj Tibor, majd így folytatta:

– Az idei évre tervezett költségvetés a jelenlegi mutatók tükrében több mint 80 százalékban fog megvalósulni az év végéig. Jövőre előreláthatólag hasonló arányú költségvetési mutatókra számíthatunk. Csóka a fejletlen, de nem a legfejletlenebb községek közé tartozik. A harmadik kategóriába tartozunk, és ennek megfelelő arányban részesül Csóka az úgynevezett nem rendeltetésszerű köztársasági költségvetési eszközökből. E pénzforrás is hozzájárul a viszonylag stabil költségvetéshez. A jövő évre tervezett költségvetési keret 420 millió dináros bevételt irányoz elő. Nagy kiadást jelent az úgynevezett biciklipénz, azaz a közalkalmazottak, mintegy százhúsz foglalkoztatott útiköltség-térítése. A nyár folyamán megállapodásra jutottunk az oktatásban, a községi alapítású intézményekben, a közigazgatásban dolgozók érdekképviseletét ellátó szakszervezetekkel a biciklipénz kifizetéséről. Egységesen minden érintett foglalkoztatott számára munkanaponként száz dinárt fizet az önkormányzat, és ezt három évre visszamenőleg is törlesztjük. Az elmaradt biciklipénzt három részletben folyósítjuk az érintetteknek. Számítások szerint több mint 12 millió dinár pluszkiadást jelent a biciklipénz visszamenőleg történő kifizetése – mondta Oláj Tibor.
A községben végzett és folyamatban lévő beruházásokról egy következő cikkben számolunk be.