2021. január 27., szerda

Ösztöndíj-lehetőség

A magyarkanizsai önkormányzat a községi költségvetés forrásaiból az alábbi hiányszakmák megszerzésére ítél oda hallgatói ösztöndíjakat: okleveles pszichológus, okleveles jogász, orvosdoktor, okleveles építészmérnök – vízügyi szak, okleveles pedagógus (magyar tannyelvű), okleveles németnyelv-tanár (magyar tannyelvű), okleveles fizikus-tanár (magyar tannyelvű), magyar tannyelvű tagozatokon szerbet környezetnyelvként oktató okleveles tanár, informatikus részére. Pályázhat, aki a Szerb Köztársaság állampolgára, lakóhelye a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve Magyarkanizsa község területén van, első ízben iratkozott alapképzésre, illetve elsőfokú akadémiai végzettséget (bachelor) adó akadémiai alapképzés vagy másodfokú okleveles akadémiai végzettséget (mesterfokozat) adó okleveles akadémiai képzés bármely évfolyamára, a Szerb Köztársaság területén levő székhelyű akkreditált egyetemi kar nappali tagozatos hallgatója. A pályázattal kapcsolatban részletes fölvilágosítást a 024/875-166-os telefonszám 247-es mellékén kaphatnak. Jelentkezni november 30-ától december 9-éig lehet.