2021. június 15., kedd

Megkezdődött a távoktatás

A felsősök és a középiskolások otthonról követik az órákat

A szerbiai általános iskolák felső tagozatosai és a középiskolások hétfőn áttértek a távoktatásra. Az ezzel kapcsolatos útmutatót pénteken kapták meg az iskolaigazgatóságok. Az oktatásügyi minisztérium az online oktatásra a felsőoktatási intézményeknek is javasolja az online oktatásra való áttérést. Az alsósok továbbra is a tantermekben követhetik figyelemmel az órákat.

Reméljük, a téli szünidő után a felsősök és középiskolások ismét visszaülhetnek az iskolapadba (Fotó: Gergely Árpád)
Reméljük, a téli szünidő után a felsősök és középiskolások ismét visszaülhetnek az iskolapadba (Fotó: Gergely Árpád)

A minisztériumi tájékoztató szerint az iskolák önállóan dönthetnek az órák kezdetének időpontjáról. A tanórák 45 percig tartanak, de amennyiben igény mutatkozik rá, a tanárok és a tanítók pótórát is tarthatnak. A távoktatás során a pedagógusoknak szem előtt kell tartaniuk a diákok leterheltségét. Javasolják azt is, hogy beszélgessenek el a tanulókkal az online térben való viselkedési normákról, az adatvédelemről, az online kommunikáció szabályairól és az internet veszélyeiről. Az útmutató arra is kitér, hogy a tanárok lehetőség szerint munkanapokon 7.30 és 19.30 között tegyék közzé a diákok számára a házi feladatokhoz, a projektfeladatokhoz, a gyakorlatokhoz, a laboratóriumi munkákhoz szükséges segédanyagokat.

A feladatok beadásának határidejét világosan meg kell fogalmazni, és legalább két nappal előbb be kell jelenteni a tudásfelmérést.

A távoktatás alatt követni kell a diákok előmenetelét, fejlődését. Ismét a formatív osztályozást kell alkalmazni. A tanárok az aktivitások alapján is osztályozhatják a gyerekeket, például az előadott prezentációk, és az elkészített kutatások, rajzok, poszterek alapján, illetve a beadott esszéket, házi feladatokat, projektmunkákat, és a csoportmunkában való részvételt is értékelhetik ilyen módon.

Ha a félév végén a diák úgy gondolja, hogy magasabb osztályzatot is el tud érni, az iskolában kell felelnie. Amennyiben a tanulónak nincs megfelelő számú osztályzata a félév végén igazolt okok miatt (betegség, izoláció, egyéb), osztályozatlan is maradhat. A második félévben sokkal több segítséget kell neki nyújtani, mint a többieknek.

A 15 percnél hosszabb írásbeli feladatokat, felmérőket (ellenőrző, dolgozat) az iskolában írják meg a diákok, a járványügyi intézkedések betartása mellett. Egy nap legfeljebb egy, egy héten pedig maximum kettő felmérője lehet egy osztálynak. A tanárok és a tanítók kötelesek legkésőbb öt nappal a felmérő előtt értesíteni a diákokat. Az elmaradt órákat a második félévben kell bepótolni.

A középiskoláknak küldött útmutatóban a fentiek mellett arra is kitérnek, hogy a szakközépiskolákban a vállalatoknál töltött gyakorlati órákat csak abban az esetben lehet lebonyolítani, ha ennek során be tudják tartani a járványügyi intézkedéseket. Ellenkező esetben ezeket az órákat a második félévben tartják meg. A zene- és balettiskolák kivételes esetekben megengedhetik a diákoknak, hogy az intézmény épületében vegyenek részt a gyakorlatokon (pl. a tanulónak nincs saját hangszere).

Az Oktatás- és Nevelésfejlesztési Intézet mentori támogatást nyújt az iskolák, a tanárok és szakmunkatársak számára az IKT-eszközök használatához. Minderről a www.portal.edu.rs/podrska holnapon tájékozódhatnak.

Az általános iskoláknak szóló útmutatóban olvasható adatok szerint az iskolák 78,7 százaléka Google G Suite for Education platformot használja, az intézmények 9,3 százaléka pedig a Microsoft Teams mellett döntött. A maradék 7,4 százalék más kommunikációs eszközöket és platformokat alkalmaz a távoktatás során. Ezek között van a Skype, a Viber, a Whatsapp, a Zoom, az Office 365, az iskola honlapja vagy blogja, az osztály Facebook-csoportja, a Padlet vagy a Messenger. Vannak olyan iskolák is, amelyek e-mail segítségével tartják a kapcsolatot a diákokkal, míg 2,4 százalékuk Edmodo, és kevesebb mint 1 százalékuk egy Moodle platformmal vagy a Moja škola platformmal dolgozik. Amennyiben az iskolában vannak olyan tanárok és diákok, akiknek nincsenek megfelelő technikai lehetőségeik a távoktatás követésére, az adott intézménynek kell meghatároznia annak módját, hogy miként tudnak bekapcsolódni az órákba. Az iskolának a rendelkezésükre kell bocsátania az ehhez szükséges technikai eszközöket, hogy a tanulók és a tanárok használni tudják ezeket az intézmény épületében, illetve kölcsönözni tudják őket otthoni használatra.

Emlékeztetőül: a téli szünidő december 21-én kezdődik. A felsősök és a középiskolások az első félév végéig online fogják követni az órákat. A második félév január 18-án kezdődik.

A korábbiakkal ellentétben a Pannon RTV és a Vajdasági RTV ebben az időszakban nem fogja sugározni az előre felvett iskolai órákat. Ezeket a magyar nyelvű tagozatra járó felsősök és a középiskolások a www.tavoktatas.mnt.org.rs honlapon követhetik. A portálon az ötödikeseknek a magyar nyelv és irodalomból, a matematikából, a biológiából, a földrajzból és a történelemből felvett anyagok nyújthatnak segítséget. A hatodikosoknak az előbb említett tantárgyakból és fizikából, a hetedikeseknek és a nyolcadikosoknak pedig ezeken kívül fizikából és kémiából vannak előre felvett iskolai óráik. A középiskolásoknak a honlapon található matematika-, illetve magyar nyelv és irodalom órák nyújthatnak segítséget.