2021. január 18., hétfő

Változik a fuvarilleték

A kommunális ügyekkel megbízott tanács üléséről

A városi képviselő-testületnek a keretében tevékenykedő tanácsnak a tagjai tegnap szavazattöbbséggel elfogadták a városi fuvarozási járulékokat és illetékeket szabályozó döntés módosítására tett javaslatot. Ez a taxizás szférájában eredményezhet majd árváltozást.
Elfogadták a Lisje temetkezési közvállalat átszervezésének módosításáról szóló javaslatot is, akárcsak az idei évre vonatkozó, a városi útjavítások, illetve kátyúzások programtervének módosítását.

Pozitív döntés született azzal a tőkefelbecsülő dokumentummal kapcsolatban is, amely megállapítja az Informatika közvállalat tőkéjének értékét, továbbá arról is, hogy a Városi Közlekedési Közvállalat hosszú lejáratú kölcsönt vegyen fel. Az ülésen döntésjavaslatként megfogalmazták a rendkívüli helyzetekben tevékenykedő városi törzs megalakításának tényét, megnevezve annak parancsnokát, parancsnok-helyettesét, vezetőit és tagjait.

A kommunális ügyekkel foglalkozó tanács által összeállított javaslatok listája hamarosan a képviselő-testület elé kerül, a városatyák ott ismét megvitatják azokat, majd döntenek elfogadásukról.