2021. január 21., csütörtök

Alapvető jogok, sajtószabadság és Koszovó

Bilčik: Szerbiának össze kell majd hangolnia a törvényelőírásokat és biztonságpolitikai tevékenységeit is az EU-val

Miután az Európai Unió aggodalommal fogadta a hatalmi párt kimagasló fölényét a legutóbbi szerbiai választásokon, arra ösztönözte a belgrádi államvezetést, hogy folytassa a jogállamiság, az alapvető jogok, a demokratikus intézmények működése és a közigazgatás területén megkezdett reformokat, valamint törekedjen arra, hogy ezeken a területeken – különös tekintettel az ország igazságszolgáltatásának hatékonyságára, a véleménynyilvánítás szabadságára, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemre – konkrét eredményeket mutassanak fel Brüsszelnek– hangsúlyozta az éves jelentéstervezetében Vladimir Bilčik, az Európai Parlament szerbiai jelentéstevője.

Vladimir Bilčik
Vladimir Bilčik

Mint arra a szerb sajtó a jelentés kapcsán rámutat, Bilčik üdvözölte, hogy Szerbia ezek után stratégiai célként tekint az eurointegrációra, illetve elégedettségének adott hangot, hogy Belgrád folytatja a törvényelőírások összehangolását az EU elvárásaival. Kiemelte ugyanakkor, hogy a csatlakozás tempója a jogállamiságtól és az alapvető jogok, illetve a kisebbségi jogok tiszteletben tartásától függ. Kulcsfontosságú továbbá, hogy a Koszovóval való kapcsolat normális mederbe kerüljön.

– Támogatjuk a további tárgyalási fejezetek megnyitását, amíg Szerbia elkötelezett a reformok iránt, és a fejezetek megnyitása eszközként szolgál az Európa-barát változások elérésében – áll a jelentéstervezetben, amelynek részletes ismertetésére az Európa Parlament külpolitikai bizottsága előtt decemberben kerül sor.

A jelentéstevő kiemelt fontosságúnak nevezte az EBESZ/ODIHR (Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala) által a szerbiai választásokról készült jelentését, amely megállapítja, hogy a választási folyamatok hatékonyak voltak, ám aggodalmának adott hangot, miszerint domináns szerep jutott a hatalmi pártnak, mindenekelőtt a médiumokban, és arra szólította fel az államvezetést, tegyenek eleget az EBESZ által megfogalmazott javaslatoknak még a következő választási ciklus előtt.

Sajnálatát fejezte ki, hogy az ellenzéki pártok bojkottálták a választásokat. Kiemelte ugyanis, a politikai jelenlét a köztudatban csak úgy lehetséges, ha azok részt vállalnak a politikai és választási folyamatokban is.

Üdvözölte a pártok közötti párbeszédet, amit az Európa Parlament figyelemmel kísér, illetve a választási feltételek javulását, ám figyelmeztet arra is, hogy további pártok közötti párbeszédre is szükség van. Éppen ezért együttműködésre szólított fel minden Európa-barát pártot.

Üdvözölte a médiastratégia elfogadását és annak elfogadására szólította fel az illetékeseket, hiszen mint Bilčik kiemelte, az elmúlt időszakban nem történt előrelépés a médiaszabadság terén, a sértegetések, a zaklatás és a gyűlöletbeszéd továbbra is jelen van. Reményét fejezte ki, hogy az ország sürgős intézkedéseket foganatosít a szólásszabadság és a sajtó függetlenségének szavatolása érdekében.

A jelentésben kitért Szerbia külpolitikai kapcsolataira is. Aggodalmának adott hangot, hogy Szerbia egyre szorosabb együttműködést valósít meg Kínával a közbiztonság és az állambiztonság terén, hiszen egyre több védelmi felszerelés és technológia érkezik Szerbiába a távol-keleti országból, a beszerzés pedig nem átlátható kellő mértékben. Csakúgy (továbbra is) kételyekkel tekintenek Szerbia és Oroszország politikai és katonai együttműködésére. A jelentés hangsúlyozza, Szerbiának össze kell hangolnia külpolitikai és biztonságpolitikai törekvéseit az EU-val.