2023. június 10., szombat

Az egyénre szabott oktatásért

Az Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézet és az MNT közös képzése

Az Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézet és a Magyar Nemzeti Tanács akkreditált továbbképzést szervezett osztálytanítók számára, melynek témája az általános iskolai oktatás első ciklusának végén elvárt tanulói teljesítmény általános tudásszabványai anyanyelvből.

De Negri Ibolya, Kormányos Katona Gyöngyi és Gömöri Irén a képzés megnyitóján (Fotó: Szögi Csaba)

De Negri Ibolya, Kormányos Katona Gyöngyi és Gömöri Irén a képzés megnyitóján (Fotó: Szögi Csaba)

A továbbképzés célja a folyamatos fejlődés a szakma területén, a mindennapi munka minőségének javítása a megszerzett ismeretek alkalmazásával. A képzésen való részvétel kötelező érvényű minden magyar nyelven oktató osztálytanító számára, mivel a tanulói teljesítmény általános tudásszabványok elsajátításáról szól. Az egynapos továbbképzést Vajdaság kilenc különböző helyszínén szervezték meg.

Tegnap délután Zentán került sor az eseményre a Thurzó Lajos Általános Iskolában a község pedagógusainak részvételével, ahol az előadók Gömöri Irén osztálytanító, fejlesztő-pedagógus és Kormányos Katona Gyöngyi magyar nyelv és irodalom szakos tanár, kulturális mediátor voltak.

A képzést megnyitó De Negri Ibolya, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja az esemény előtt lapunknak nyilatkozva elmondta, Vajdaságban 423 magyar nyelven oktató osztálytanító van alkalmazásban, és a továbbképzés szervezői arra törekedtek, hogy mindegyikük részt tudjon benne venni. A járványügyi helyzetet figyelembe véve egyidőben több tanteremben folyik a munka, amihez a digitális eszközöket hívták segítségül, jelesül a Pannon RTV technikai támogatását. De Negri Ibolya elárulta, a képzés elméleti és gyakorlati részből áll, és a negyedik osztály végén sorra kerülő tudásfelmérésben segíti a tanítókat. A programban szereplő szabványok differenciált szinteket határoznak meg, melyek szerint a tanuló lehet alap-, közép- és haladó szintű a tudását illetően. Így a pedagógusok alapjában véve arra kapnak választ, mit kell tudnia a diáknak, milyen kompetenciákkal, képességekkel kell rendelkeznie, illetve, hogy mit értékeljen a tanár, amikor felméri a tudását.

Kormányos Katona Gyöngyi elmondta, előadása az általános iskolai tudásszabványokról szól, melyek még 2009-ben kerültek be az oktatási rendszerünkbe kulcsfogalomként, és a pedagógusok azóta is használják őket, erre építik a tantervüket. Mindez azért rendkívül hasznos, mert ilyen módon lehet a tanulókat képességeikhez mérten, egyénre szabottan fejleszteni pedagógusként. Mint Kormányos Katona Gyöngyi kiemelte, még a nyár folyamán kaptak egy felkérést az Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézettől és az MNT-től egy elektronikus kézikönyv összeállítására osztálytanítók részére, amely a tudásszabványok elméleti részét foglalja össze, illetve gyakorlati feladatokat is tartalmaz. A kézikönyv elkészült, több mint száz feladatot állítottak össze Tőke Éva szabadkai pedagógussal.

Amennyiben a továbbiakban a járványügyi helyzet miatt szigorításokra kerül sor, akkor a képzéseket online formában fogják megtartani.