2021. március 6., szombat

Ötmillió dinárt kap a mezőgazdasági szféra

A zentai községi képviselő-testület negyedik ülésén fontos kérdésekben született döntés

A zentai községi képviselő-testület tegnap megtartotta negyedik ülését a helyi városháza dísztermében, ahol a tagok huszonhárom napirendi pontról döntöttek, köztük Zenta község területén a 2020-as évben a mezőgazdasági földterület védelmének, rendezésének és használatának éves programja elfogadásáról, a 2020-as mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika támogatása lefolytatásáról szóló program elfogadásáról, a rendkívüli helyzetek községi törzskarának a megalakításáról, a 2020-as évi környezetvédelmi költségvetési pénzalapja használatáról szóló program elfogadásáról szóló végzésjavaslatokat vitatták meg, valamint Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete, a Zentai Történelmi Levéltár, a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási központ, a Zentai Magyar Kamaraszínház programjairól és pénzügyi jelentéséről szóló jelentések elfogadásáról szóló végzésjavaslatokat.

A képviselők összesen huszonhárom napirendi pontot vitattak meg (Herédi Krisztián felvétele)
A képviselők összesen huszonhárom napirendi pontot vitattak meg (Herédi Krisztián felvétele)

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a járvány okozta nehézségek rányomták bélyegüket az összes beruházásra és beszerzésre, mindazonáltal az önkormányzat ennek ellenére kézben tartja a dolgokat, és tőle telhetően minden szférában igyekszik segíteni.

Vita egyedül az Elgas Közvállalat jelentését követően alakult ki, ahol néhány képviselő sérelmezte, hogy a vállalat évek óta, amióta átvette a városi távfűtési rendszer működtetését, folyamatosan veszteséget termel, emellett a szolgáltatás is messze van a tökéletestől, noha az áraik egyre emelkednek. Erre válaszul az Elgas jelen lévő képviselője elmondta, sikerült megnyerniük egy igen nagy összegű külföldi pályázatot, és szóbeli ígéretet tett arra, hogy ennek segítségével fel fogják újítani a teljes rendszert.

Ami olvasóinkat talán leginkább érdekelheti, az a mezőgazdasági ágazat jelenlegi helyzete és további támogatása. A község polgármestere elmondta, a járvány okozta nehézségek ellenére az agrárszféra támogatására idén is sikerült ötmillió dinárt elkülöníteni, amelyet az igényeknek megfelelően osztanak szét a részágazatok között. Ami idén újdonság, hogy a kisvállalkozók esetében most a termékeladást is segítik anyagilag. Sándor József képviselő felszólalásában köszönetét fejezte ki az önkormányzat felé, amiért a jelenlegi nehéz körülmények között is támogatja az agráriumot.

Ami az állami tulajdon alatt álló mezőgazdasági földterületek bérbeadását illeti, megtudhattuk, hogy legutóbb négy személy igényelt és kapott bérbe földterületet. Ezek egyébként egyre inkább fogyatkoznak, mivel az állam évről évre mind többet juttat vissza az eredeti tulajdonosaiknak.

Erről a témáról elhangzott még, hogy Zenta községben a mezőgazdasági földterületekkel kapcsolatban minden szükséges műveletet elvégeznek a jelenlegi állapot javítása céljából, tekintettel azonban arra, hogy ezek jelentős mennyiségű pénzeszközt igényelnek, hosszan tartó folyamat várható.

A képviselők a napirendi pontok programjavaslatainak mindegyikét, zömében egyhangúlag, elfogadták.