2021. január 26., kedd

Köszönet a fiatal aktivistáknak

Évi közgyűlést tartottak a Vöröskereszt nagybecskereki szervezetében

A Vöröskereszt nagybecskereki szervezetének évi közgyűlésén, amelyet nemrég tartottak meg, úgy értékelték, hogy az aktivistáik a rendkívüli helyzet idején is feladatuk magaslatán álltak. A múlt évet is összegezték, elfogadták a beszámolókat, de ugyanakkor az éves tervüket is jóváhagyták. A közgyűlést megtisztelte jelenlétével Snežana Vučurević, a közép-bánáti körzet vezetője, Simo Salapura, Nagybecskerek polgármesterének segédje, valamint Boško Mitrašinović, a Vöröskereszt vajdasági, központi szervezetének titkára.

Kiemelték a fiatal aktivisták áldozatos munkáját
Kiemelték a fiatal aktivisták áldozatos munkáját

A közgyűlés annyiban különbözött az előző évek közgyűléseitől, hogy ezúttal sem vendégeket nem hívtak, sem a szokásos évi okleveleket, köszönőleveleket nem kézbesítették az arra érdemes egyéneknek, szervezeteknek. Az ülésen azonban kiemelték a helyi szervezet fiatal aktivistáinak a törekvését, akik nem ismerve lehetetlent azon fáradoztak, hogy a rendkívüli állapot idején, ők is hozzájáruljanak az idős polgárok segítéséhez, kiszolgálásához.

Az önkormányzat nevében Simo Salapura kihasználta az alkalmat, és ismételten megköszönte a fiatal aktivisták áldozatos munkáját, akik teljes odaadással tették a dolgukat, mert mint fogalmazott, az önkéntesek mindig készek segíteni, minden kérésünknek eleget tudtak tenni, minden egyes akcióban részt vettek, és a munkájukat nagyra becsülik. Több ezer munkaóra rejlik a volontőrök besegítése mögött, amely idő alatt a rászorultak megsegítésén fáradoztak.

Természetesen az önkéntes véradás megszervezéséért is dicséretet érdemelnek a Vöröskereszt nagybecskereki illetékesei, ugyanúgy a jótékonykodási akcióik sorozata is jelentős, hiszen szerveztek már futóversenyt is, amellyel a legrászorultabbakat segítették. A számtalan oktatással kapcsolatos megmozdulásukról is csak elismerően szólt a város képviselője.