2021. április 18., vasárnap

Civil szervezetek támogatása

Megjelent a Topolya község területén működő polgári egyesületek programjainak és projektjeinek finanszírozására és társfinanszírozására szánt költségvetési eszközök 2020. évi odaítélésére vonatkozó pályázat.

Topolya központja
Topolya központja

Az idei költségvetésben erre a célra összesen 20 millió 300 ezer dinárt irányoztak elő. A pénzeszközöket az alábbi területeken tevékenykedő polgári egyesületek között osztják szét. A hagyományápolás és kultúra területén 6 millió 50 ezret, kulturális rendezvényekre 2 millió 500 ezret, vallásra 3 millió 300 ezret, szociális és gyermekjólétre 1 milliót, környezetvédelemre 600 ezret, monográfia- és könyvkiadásra 500 ezret, lapkiadói tevékenységre 800 ezret, vállalkozás- és gazdaságfejlesztésre 3 millió 500 ezret, tűzvédelemre összesen 2 millió 50 ezer dinárt irányoztak elő. A pályázat benyújtásának határideje 2020. január 29. A jelentkezéseket nyomtatott formában kell beküldeni, átadni Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában a Tito marsall utca 30. szám alatt, vagy postán. A pályázás módjáról és részleteiről a 024/715-899-es telefonszámon vagy Topolya község honlapján, a www.btopola.org.rs címen tájékozódhatnak, illetve onnan tudják letölteni a pályázáshoz szükséges űrlapokat is.