2022. január 27., csütörtök

Újszerű és hasznos

Dr. Papp György Szépolvasási és Szépkiejtési Verseny volt Magyarkanizsán

Mintegy negyvenöt felső osztályos, községbeli tanuló részvételével szombaton lezajlott a Dr. Papp György Szépolvasási és Szépkiejtési Verseny a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézményben. A háromtagú zsűri, Vörös Anna, Andrea Vidović és Németh Ernő, minden korosztályban különkülön értékelte a kis tehetségeket. A verseny célja az olvasás szépségének megismertetése, a tehetségek felkutatása és a beszédkultúra javítása az általános iskolások körében.

A zsűriben helyet foglalt Vörös Anna helyi könyvtáros is, aki munkája során arra törekszik, hogy a fiatalokkal megszerettesse az olvasást. – Maga a gondolat is remek, hogy felolvasási versenyt tartsanak Magyarkanizsán. Újszerű és nagyon hasznos, mert igazán akkor szembesülünk azzal, hogy a gyerekek mennyire értik a felolvasott szöveget, ha elő is adják. Más fejből elmondani egy szöveget, és más felolvasni. A zsűri számára az volt az alapvető kérdés, hogy akkor most milyen szempontokat vegyünk figyelembe, hogy felolvassák a gyerekek úgy, hogy nem látjuk az arcukat, vagy pedig úgy, hogy kitekintenek a közönségre, azaz nekünk olvasnak fel. Például egy rádióban történő felolvasás egészen más jellegű, mint amikor színpadra kell állni, és ott felolvasni egy szöveget a közönségnek.

Szerintem nagyon jó ez a próbálkozás, mert egyrészt olvasásra buzdítja a gyerekeket, másrészt pedig tényleg az értő olvasásra sarkallja őket, mert csak úgy tudja előadni a gyerek a szöveget, hogyha meg is értette. Ezeket vettük mi, zsűritagok, alapvetően figyelembe, hogy mennyire tudta átadni a közönségnek a szöveget, mennyire tudott kitekinteni a közönségre, kontaktust teremteni a közönséggel, és hogy mennyire voltak jók a hangsúlyok. Egyébként azt vettük észre, hogy sok versenyző rossz helyre teszi a hangsúlyt, de ez a versenyen való izgulásnak is tulajdonítható. Egy-két szereplőnél azt tapasztaltuk, hogy kimondottan élvezte a színpadon való jelenlétet, és szinte előadta a szöveget. Ehhez az kellett, hogy a versenyző nagyon jól ismerje a szöveget, szinte fejből kellett tudnia – mondta Vörös Anna zsűritag.

A Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény munkatársai nagy figyelmet fordítanak a gyerekek, a fiatalok nevelésére – mondta Nadrljanski Tornai Erika, az intézmény igazgatója. – Idén több pilot projecktet indítottunk el, ez a verseny egyike ezeknek. Dr. Papp Gyögy tanár úrról neveztük el a versenyünket, hiszen annyi mindent alkotott itt, Magyarkanizsán, és Vajdaságban is. Annyi minden őrzi a munkája emlékét, a nevét viszont nem, és úgy gondoltuk, hogy mivel versmondó, mesemondó verseny már van a községben, ezért a felsősöket szólítjuk meg ezzel a szépolvavási és szépkiejtési versennyel. A község minden általános iskolájából érkeztek felsős diákok, és mindenkit kétszer hallgattunk meg.

Az ötödik és hatodikos osztályosok egy kötelező szöveget kaptak még hetekkel ezelőtt, azt gyakorolhatták, és egy sajátot is választottak, amiben jól érzik magukat. A hetedikes és nyolcadikos diákok otthonról hoztak egy szabadon választott szövegrészletet, ugyanakkor itt a helyszínen kaptak egyet, amit aztán belátható időn belül elő kellett adniuk a színpadon. Minden korosztály három kiemelt versenyzője könyvvásárlási utalványban részesült, valamint különdíjat is odaítéltek.

Az ötödikesek közül Árok Réka, Dunja Nadrljanski és Teleki Kata, a hatodikosoknál Nagy Zsombor, Berta Edina és Gazdag Zsófia, a hetedikesek közül Oláh Illés, Harmat Csongor és Petar Ljubolja, a nyolcadikosoknál Jurgács Ramóna, Tóth Lilla és Aleksa Bošković részesült elismerésben. Különdíjat Lukić Maja és Rekecki Ramóna kapott. A rendezvényt a helyi önkormányzati és államigazgatási minisztérium támogatta.