2021. április 19., hétfő

Upoznali su se sa znamenitostima Vojvodine

Završio se kamp senćanskog Istorijskog arhiva i Nacionalno-istorijskog memorijalnog parka iz Opustasera

U Senti je u izvanrednoj atmosferi realizovan zajednički kamp u organizaciji senćanskog Istorijskog arhiva i Nacionalno-istorijskog memorijalnog parka iz Opustasera namenjen mađarskim i vojvođanskim srednjoškolcima, a koji je ostvaren u okviru IPA-projekta „Živi arhivi – relikvije zajedničkog kulturnog nasleđa”. Učesnici kampa su tokom manifestacije bili u prilici da se upoznaju i sa brojnim znamenitostima Vojvodine, kao i sa determinantnim elementima kulturnog zaveštanja našeg područja.

„Glavni zadatak zajedničkog projekta senćanskog Istorijskog arhiva i Nacionalno-istorijskog memorijalnog parka iz Opustasera pod nazivom, Živi arhivi – relikvije zajedničkog kulturnog nasleđa“, a koji se realizuje od marta prošle godine, predstavlja istraživanje i prikazivanje onih s kraja XIX i početka XX veka potičućih industrijskih i agrarno-istorijskih vrednosti Južne nizije na koje sve do sada nije bila obraćana pažnja. Ove vrednosti sa strane Nacionalno-istorijskog memorijalnog parka iz Opustasera prvenstveno obuhvataju poljoprivredna sredstva i mašine, a sa strane senćanskog Istorijskog arhiva pak spise posredstvom kojih možemo upoznati ekonomski život epohe. Rezultate istraživanja obrađuju arhivisti, folkloristi i istoričari, koji iste sledstveno prikazuju posredstvom raznorodnih manifestacija i publikacija” - objasnio je Ištvan Fodor, direktor senćanskog Istorijskog arhiva, koji je rekao da su srednjoškolci u periodu od 27. juna do 2. jula u okviru realizovanog kampa mogli da se na njihovom uzrastu primereni način upoznaju sa projektom, sa u projektu angažovanim ustanovama, kao i sa elementima našeg kulturnog nasleđa od istaknutog značaja.

U kampu je učestvovalo ukupno šesnaestoro mladih srednjoškolaca, osmoro učenika iz Mađarske i osmoro učenika iz Vojvodine, među kojima je više njih prilikom naše tamošnje posete naglasilo da su već od prvog dana obogaćeni takvim trajnim impresijama koje će ih, sasvim izvesno, pratiti tokom celokupnog života.