Felújítják az Öreg iskolát

Az épületben most a helyi önkormányzat irodái vannak

G.B.

2019. február 9., 16:33

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria 

Az idei év folyamán felújításra kerül az I. helyi közösség épülete – az Öreg iskola, közismertebb nevén az Ifjúsági Otthon. A tatarozás költségeit tartományi és községi forrásokból fedezik (a költségvetés 10 millió dinárt irányoz elő erre a célra). A felújítás csaknem 57 millió dinárba kerül, de nincs beleszámítva egy új konyharész építése, amelynek terve csak a napokban készült el. A tervek január folyamán voltak megtekinthetőek a községházán.

Az Öreg iskola épülete napjainkban (Fotó: Góbor Béla)

Egyébként a 184 éves épület felújításának tervét az újvidéki székhelyű Studio D'art tervezőiroda készítette. A jelenleg többfunkciós épület felújítását három szakaszban kívánja megvalósítani az önkormányzat: az idén a homlokzatot, a tetőt és a nagytermet újítják fel. A munkálatok második fázisában átalakítják azt az épületszárnyat, amelyben az irodák működnek, majd 2020-ban egy korszerű konyhát építenek a már meglévő épület udvar felőli szárnyához.

A műemléknek számító épület kapcsolatban áll Temerin újjátelepítésének kezdeteivel. Azokkal az időkkel, amikor már a magyar ajkú (katolikus) lakosok száma jelentősen megnövekedett és az iskoláskorú gyerekek is megsokasodtak annyira, hogy a 19. század elején számukra szűknek bizonyult a korábbi, kis templomból átalakított iskola. Egy korabeli feljegyzés szerint 1803-tól a temerini gyerekek mivel nem volt iskolaépület, nem járhattak rendszeresen iskolába. A tanköteles gyerekek száma akkor már csaknem elérte a hatszázat. Az első, két tantermes iskola 1811-ben épült, amely átmenetileg enyhített a tanteremhiányon. Egészen az iskola felépítéséig, egy tanító oktatta a gyerekeket Temerinben.

Több mint két évtizedet kellett várni arra, hogy 1835-ben neoklasszikus stílusban épített, új népiskolát kapjon a mezőváros. Ennek emlékét ma is márványtábla őrzi az épület homlokzatán. A leányiskola (zárda) megnyitása után 1892-től csak fiúiskolaként működött a tanoda. Olyan tanítók oktattak benne, akik nemcsak az oktatás terén szereztek maradandó érdemeket, hanem a mezőváros társadalmi, művelődési életének is mozgatói voltak.

A vastag, téglafalú iskola épségben átvészelte az első és a második világháborút és megtartotta kinézetét (középen az utcai bejárattal, balról két tanteremmel, jobbról egy tanítói szobával és egy tanteremmel, a hátsó részben pedig két tanteremmel és egy gondnoki lakással) egészen a múlt század nyolcvanas éveiig. A Kókai Imre iskola új épületének 1968-ban történt felépítését követően a tanulók átköltöztek az új épületbe, az Öreg iskolába pedig beköltözött a rendőrség. Miután az iskolaudvarban felépült a rendőrség panelépülete, és megtörtént az átköltözés, felmerült a kérdés, hogy mi legyen az akkor már rossz állapotban levő épület sorsa. Voltak, akik lebontását javasolták, ám az I. Helyi Közösség testülete a helyi járulék terhére az átépítés mellett döntött. A nyolcvanas évek első felében alakították ki a hátsó két tanteremből az ifjúság szórakozási igényeire a nagytermet. A tanítói szobából egy kisebb helyiséget hoztak létre a gyűlések megtartására, áthelyezték az utcai, bejárati ajtót és középen a tantermek helyén irodákat alakítottak ki a helyi egyesületeknek. Az épület déli végében egy galéria kapott helyet. Jelenleg a helyi közösség irodája mellett a Népjóléti Központ, a helyi nyugdíjas egyesület és más szervezetek működnek itt.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége