2021. december 7., kedd

Osipamo se, ali nas ima!

SVM se u Novom Sadu bori da ostvari svoje planove.

Kraj godine je vreme za obračune, tada se upitamo, šta smo sve uradili u toku prošle godine-jesmo imali rezultate, šta bi mogli bolje raditi u novoj godini, kakvi nas zadaci čekaju.

Ni u SVM nije to drugačije, Lenke Erdelj, rukovodilac partije u Novom Sadu je analizirala rezultate rada za prethodnu godinu, i u svom izveštaju je iznela prioritete SVM-a za sledeću godinu.

-Tokom prošle godine, vojvođanski Mađari su uzeli učešće na dve vrste veoma važnih izbora. Prvi, 8. aprila, parlamentarni izbori u Mađarskoj. U tom periodu su se prikupljali i glasovi za Minority Safe Pack, gde smo mi Novosađani takođe učestvovali i do 3. aprila se prikupilo više od milion validnih potpisa - podsećala nas je predsednica u svom govoru.

Zatim je Lenke Erdelj podsetila i na drugi važan događaj u 2018. godini, na izbore za nacionalni savet 4. novembra.

-Iz naše organizacije u MNS-u imamo dva predstavnika. U periodu pre izbora smo organizovali kampanju na više od dvadeset mesta. Ovim putem bi se zahvalila svima na predanom, nesebičnom i odgovornom radu. Rezultati izbora u oba slučaja govore za sebe. Tokom 2018. pored konstantnih projekata  i kampanje, bili su prisutni započeti projekti, tj. novi projekti. Jako je bitno da iz godine u godinu možemo održavati u gradu obrazovne institucije, od jaslica pa do fakulteta. I dalje se održava obrazovanje na mađarskom jeziku u pet srednjih škola i u četiri osnovne. Nije manje bitno ni to da uspevamo da obezbedimo sredstva za nesmetan rad kulturnih ustanova kao što je Petefi Šandor, Novosadsko Pozorište, Kulturni centar u Kaću i u Rumenci. Za neke projekte se godinama borimo, kao što je postavljanje spomen ploče za žrtve iz 1944-45., za koji je doneta pozitivna politička odluka u 2018. godini. Čeka se na odobrenje ministarstva.

Tokom 2018. je pripremljen plan obnove Kulturnog centra Petefi Šandor, izradu plana je finansirao grad. Najvidljivi rezultati su 28 ispisanih tabli naziva ulice na mađarskom jeziku. Od drugog svetskog rata nije bilo takvih primera. Nekad idu stvari sporije, ali mi izdržljivošću, zajedništvom sve rešavamo. Na to smo ponosni! Zahvaljujem se članovima našeg tima na saradnji, zahvaljujem se onima koji su učestvovali u neposrednoj komunikaciji sa građanima, hvala onima koji nisu članovi SVM-a, ali su dali glas, što je znak da veruju u nas i da nas podržavaju.

U 2019. pre svega je potrebno da sačuvamo one institucije koje su potrebne Mađarima koji žive na teritoriji Novog Sada.

-Imamo razloga da slavimo, imamo uspehe. Iako se osipamo, ima nas koji možemo dati jedni drugima snage da i u buduće zastupamo naše interese. Želim svima nama za to snage, zdravlja i istrajnosti u 2019. godini! - zaključila je svoj govor Lenke Erdelj.