2021. március 7., vasárnap

Ko vodi računa o kapeli?

Groblje na Futoškom putu u Novom Sadu na papiru pripada crkvi, ali priliv novca ide u kasu pogrebnog preduzeća.

Na katoličkom groblju na Futoškom putu se ne čisti kapela, prilikom jedne sahrane su se radnici koji rade na sahrani pojavili blatnjavi, a kapelu je čistila žena pokojnika posle sahrane.

O katoličkom groblju u Novom Sadu smo pisali u više navrata, u prošlosti su se dešavale pljačke, doduše ne tako često kao u vreme ratnih godina. Problemi oko kapele su međutim veoma aktuelni, i mi smo u preduzeću „Lisje“ pokušali dobiti odgovore na pitanje održavanja.

U „Lisju“ su nam rekli da su oni odgovorni za održavanje groblja, ali kapela pripada katoličkoj crkvi, i oni ne prihvataju odgovornost za održavanje. Intresovalo nas je i mišljenje druge strane, pa smo pokušali da stupimo u kontakt sa Robertom Erhardom, novosadskim parohijskim sveštenikom. Na žalost, njega nismo uspeli pronaći pa smo za to zamolili kaplana Gašpara Jožu, koji nam je kasnije preneo odgovor sveštenika vezano za ovu temu.

Prema katoličkoj crkvi, čišćenje kapele bi trebalo biti zadatak „Lisja“, jer se novac od sahrana i zakupa grobnog mesta priliva u njihovu kasu. Istina je da na papiru kapela pripada crkvi, ali crkva nema već unazad 50-60 godina nikakvih prihoda od groblja, tako da je obaveza „Lisja“ da održava kapelu. Saznali smo takođe da se na tom groblju obavlja svega 12-13 sahrana godišnje, od kojih je većina građansko sahranjivanje, a deo groblja je reformatsko. Ključ od kapele imaju i „Lisje“ i katolička crkva.

U „Lisju“ su nam saopštili i to da je Futoško groblje najstarije groblje u Novom Sadu, i kao takvo stoji pod zaštitom Spomenika kulture. Posebnu brigu o njemu treba da vode oni. U „Lisju“ su nam objasnili da svaki njihov radnik nosi uniformu prilikom sahrane. Groblje više nije aktivno, što znači da se tu ne može više kupovati grobno mesto, samo se može sahranjivati u postojeće kripte, i to pod sledećim uslovima:

1. Ako pokojnik ima do četvrtog kolena rođake tu sahranjene i ako to dokaže.

2. Na grobu treba da stoji jasan natpis.

3. Pokojnik ne sme imati dugovanja prema „Lisju“, treba da poseduje važeći ugovor sa „Lisjem“, kao i o korišćenju grobnog mesta. U katastru „Lisja“ se vodi računa o grobnim mestima. Zatim su nam objasnili da preduzeće „Lisje“ vodi računa o 20 novosadskih groblja, koji se prostiru na oko 113 hektara, međutim nisu u mogućnosti da na svakom groblju angažuju i čuvare. Zbog toga se na nekim grobljima dešavaju krađe i skrnavljenja.