2021. június 23., szerda

Može da se proveri iznos poreza na odvodnjavanje

Ukazala se mogućnost preko poreske uprave da se prekontrolišu uplate i dugovanja za period od prethodne tri godine.

Kao što smo ranije referisali u našem listu: preduzeće Vode Vojvodine je počelo uručivati rešenja o porezu za odvodnjavanje za period od aprila do decembra ove godine. Da bi sve bilo komplikovanije, neki građani su dobili obaveštenje da iz prethodnog perioda imaju dugovanja. Mnogi se javljaju, koji su redovno plaćali svoje obaveze, da su dobili obaveštenje o dugovanju. Kancelarija za Zaštitu prava građana u Subotici je izvestila građane, ako su dobili opomene za dugovanje, a izmiri su obaveze, slobodno neka ulože reklamacije, jer u obaveštenju nije naznačeno na koji period se odnosi dugovanje. Zato je nemoguće ustanoviti tačan iznos dugovanja, a i kamatu. Kancelarija poseduje formulare za reklamaciju, i po potrebi može dati pravni savet.

Preduzeće Vode Vojvodine je u međuvremenu izdalo jedno važno obaveštenje, da građani mogu potraživati uvid u obračun. ,,Kao što je poznato, u toku je uručivanje računa o oporezivanju za poslednjih devet meseci u 2018. Sa rešenjem zajedno je građanima uručeno i obaveštenje o eventualnim dugovanjima, koja se odnose na period od pre 2016. godine. Želeli bi da obavestimo javnost, da smo na poseban zahtev omogućili pregled uplata i dugovanja od 2013-2016. godine, da se uvere u dato stanje u tom periodu.“

U isto vreme su zamolili građane da u datom roku uplate dugovanja, rok je 15 dana od dana uručenja rešenja. ,,Posle tog roka država uračunava kamatu, dešava se da građanin uplati dug, a za kamatu ni ne zna, koja se zbog kašnjenja u međuvremenu nagomilala“-opominju iz Voda Vojvodine. O svim pitanjima, građani se mogu raspitati besplatno na telefon 0800/21 21 21, ili na sledeće telefone 021/4881 590, 021/4881 592, 021/4881 539 i 021/4881 433 koji se naplaćuju po tarifnom sistemu.

Povodom ovih pitanja, izjavu je dao i Robert Otot, zamenik sekretara za poljoprivredu za medije. Za Panon TV je Otot rekao, da su građani proletos dobili jedno rešenje za porez na odvodnjavanje, ali se to odnosilo na prethodni period.

-To rešenje u proleće se odnosilo na 2017. i prva tri meseca u 2018. godini. Dok se ovo poslednje rešenje odnosi na proteklih devet meseci. Pored toga su gazde dobile i obaveštenje o dugovanjima - rekao je Otot.

Sada se čini da je najbolje rešenje, da svako ko ima dileme u vezi računa, potražuje od Voda Vojvodine listu uplata i dugovanja kako bi se utvrdilo tačno stanje.