2021. január 19., kedd

Drvored u čast bebama

U Staroj Moravici je posađeno četrdeset drveća mladica.