2021. január 16., szombat
A PÁRIZSI MEGMOZDULÁS ÉVFORDULÓJA (2.)

A forrongó világ

Életünket, társadalmunkat és történelmünket a forradalmak formálják. És nincs vesztes forradalom. Leverhetik, de anélkül is minden világokat megmozgató, tabukat döntő nagy megmozdulást természetszerűen követ. Ilyen volt Az 1968-as francia forradalom is. Folytatásos tárcánkban erről a nagy eseményről szólunk.

India: 1968-ban itt tanult meditálni a Beatles együttes

Mint mondtuk: 1968 sajátos éve volt a világtörténelemnek: egyetemisták és munkások együtt azt hitték, hogy új irányt adhatnak a történelemnek. A Magyar Szó azokban a napokban rendszeresen közölt áttekintést a világban történtekről. Az itt közölt anyag a lap 1968. június 1- i számában jelent meg. 

INDONÉZIA

Az indonéz diákok is jelentősen befolyásolják országuk politikai életének alakulását. A Sukarno leváltását megelőző időszakban a diákok rendkívüli következetességet mutattak céljaik megvalósításában.

Indonéziában ma néhány nagyobb egyetemista szervezet tevékenykedik, melyek mellett kisebb csoportok is léteznek. Tagjaik minden pillanatban készek, hogy hallassák szavukat az ország problémáiról, és hogy erélyesen követeljék jogaikat, védjék álláspontjukat.

SINGAPORE

Singapore-ban a diáktiltakozások hulláma még csak ezután várható. 1966 novembere óta a városállamban nem voltak egyetemista zavargások. Az akkori tiltakozásokat az robbantotta ki, hogy a hatóságok megváltoztatták az egyetemre való felvétel szabályait, illetve megszigorították a felvételi vizsgákat.

Különben a singapore-i egyetemek és koledge-ok tanulói a hatóságok szigorú ellenőrzése alatt állnak. Nem valószínű azonban, hogy a diákok még soká tűrik ezt a helyzetet.

INDIA

Az elmúlt nyolc hónap alatt az indiai diákzavargásokban és tüntetésekben összesen húszan vesztették életüket, több százan megsebesültek. Noha a zavargások többnyire politikai jellegű kérdések miatt robbantak ki, tényleges okaik a gazdasági bizonytalanságra vezethetők vissza.

Az indiai fiatalok tüntetései igen hevesek, a felbőszült diákok a középületeket sem kímélik, a forgalmat is megbénítják.

A rendőrség csak akkor léphet az egyetem területére, ha az egyetemi hatóságok megengedik. A diákok a főiskolákon vagy az egyetemista otthonokban barikádozzák el magukat a rend őrei elől, és onnan sokszor heves kőzáport zúdítanak rájuk.

AUSZTRÁLIA

Az ausztráliai kormány és az egyetemisták legtöbbször a vietnami háború miatt kerülnek ellentétbe. A kontinens diákjainak többi problémája azonban nem azonos az óvilági társaikéval.

A múlt hónapban a diákok menetelést rendeztek a vietnami háború ellen Sydneyben, amelyen több ezren vettek részt. Kisebb megmozdulások voltak Melbourne-ban és más városokban is. Nem csaptak össze a rendőrséggel, mégis több diákot letartóztattak.

Az elmúlt hónapokban több tiltakozó gyűlést tartottak az egyetemeken uralkodó kedvezőtlen állapotok és a tanterem- meg tankönyvhiány miatt.

A leghevesebb diáktüntetések tavaly szeptemberben voltak, amikor a fiatalok tiltakoztak a kormány rendelete ellen, hogy a hatóságok előzetes engedélyét kell kérni a menetelések, a gyűlések és tüntetések megtartásához.

EGYIPTOM

Az ifjúság az idei tavaszon Egyiptomban is hallatta hangját, és hozzájárult azokhoz a gyökeres belpolitikai és gazdasági változásokhoz, amelyeket később az ország népe népszavazással hagyott jóvá.

Februárban a kairói diákok ezrei vonultak a nemzetgyűlés elé, hogy kinyilvánítsák elégedetlenségüket a júniusi vereségért felelős magas rangú katonatisztek ügyében hozott enyhe ítélet fölött. A rendőrség nem tartózkodott a könnyfakasztó bombák, a tűzoltófecskendők, de a gumibotok használatától sem, a tüntetők viszont kövekkel és flaskókkal válaszoltak. Mindkét részről sok áldozat volt, 70 diákot letartóztattak.

A zavargások később más városokra is kiterjedtek, és ennek eredményeként két hétre bezárták az ország egyetemeit és főiskoláit.

ALGÉRIA

Algériában is február volt a diákzavargások hónapja. Az egyetemisták amiatt tiltakoztak, hogy a hatóságok beavatkoztak a diákszövetség megválasztásába, és általában fokozták ellenőrzését. A majd egy hónapig tartó válság végül is kompromisszumos megoldással végződött az algériai egyetemen.

Az egyetemistákkal tanáraik és a középiskolások is szolidaritást vállaltak.

DÉL-AFRIKA

A Dél-afrikai Köztársaság fiataljait nem mozgatták meg a többi kontinensen kirobbanó diákmegmozdulások. A megfigyelők véleménye szerint ez politikai öntudatuk hiányának tudható be.

Mégis itt-ott szórványosan megnyilvánulnak már tiltakozások a kormány fajüldöző politikája ellen, ezeket azonban a rendőrség gyorsan, és csírájában elfojtja.