2022. január 19., szerda

Megjelent a Létünk 2017/2-es száma

Megjelent a Létünk legújabb száma. A folyóirat tartalmazza a Magyar Nemzeti Tanács magyar nyelvű jog- és fordítástudományi tanácskozásán elhangzott előadásokat, amelyek a szerbiai, a Kárpát-medencei és az európai kisebbségi joggyakorlatról és jogérvényesítésről szólnak, valamint a magyar és a szerb szóláshagyomány gyakorló fordítói tapasztalatait összegzik. A folyóirat a következő előadásokat közli: Deli Andor: Az Európai Unió és Szerbia: Távolodó közelség?, Kalmár Ferenc András: Autonómia és magyar nemzetpolitika, Pásztor Bálint: Nyelvi és kisebbségi jogaink védelme a köztársasági parlamentben, Nyilas Mihály: Szakmai együttműködésünk új fóruma: a Vajdasági Magyar Jogász Egylet, Vukašinović Éva: A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésére vonatkozó cselekvési terv. A nyelv- és íráshasználathoz való jog és a közszektorban való megfelelő képviseltséghez való jog megvalósulása, Szakállas Zsolt: A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény áttekintése, Lukić Emil: Joggyakorlat és jogharmonizáció kisebbségi és nyelvhasználati törvényeink vonatkozásában. A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, Szilágyi Miklós: Hivatalos nyelv- és íráshasználat. Elmélet és lehetőség, Papić Pasa Melitta: Közjegyzői tevékenység az anyanyelv hivatalos használatának szolgálatában. Az előadás anyaga mellett a következő tanulmányokat találjuk az új számban: Szalma József-Cservák Csaba: A történelmi/történeti alkotmány és értelmezési kérdései az új magyar Alaptörvény fényében, Korhecz Tamás: A nemzetiségi autonómia fogalmáról és nemzetközi jogi alapjairól, valamint Bérces Viktor: A jogellenes halászat büntetőjogi tendenciái Magyarországon.

A felsorolt előadások és tanulmányok közül külön is kiemeljük Nyilas Mihály munkáját, amely a 2016-ban alakult Vajdasági Magyar Jogászegyletet mutatja be. A szervezetet küldetése, hogy önkéntes alapon egybegyűjti a vajdasági magyar bírókat, jegyzőket, ügyészeket, ügyvédeket, közjegyzőket, mindenkit, aki a jog területén működik, függetlenül attól, hogy hivatását aktívan gyakorolja, munkanélküli vagy esetleg még joghallgató. A taglista folyamatosan bővül, jelenleg 107 tagja van. Az egylet első kiadványát is megjelenteti, amely a Jogász ABC címet viseli és a hetedik-nyolcadikos és középiskolás diákoknak szánnak, hogy megismertessék velük alapjogaikat és útbaigazítást nyújtson a jog szövevényes útvesztőjében.