Újabb adok-kapok a távfűtés kapcsán

Heves viták jellemezték a zentai községi képviselő-testület szerdai maratoni ülését

M. E.

2017. november 30., 12:00 >> 2017. november 30., 13:00

Kommentek száma 0  A cikkhez tartozik képgaléria  Megjelent nyomtatásban

Ismét a távfűtés kérdése váltotta ki a leghevesebb vitát a zentai községi képviselő-testület tegnapi ülésén.

Zenta (Illusztráció)

Zenta (Illusztráció)

A téma a Zenta községben a 49-es tömb részletes szabályozási tervének kidolgozásáról szóló rendelet módosítása, illetve a 49-es tömb egy részében az elektromos és hőenergia gyártására vonatkozó energetikai létesítmény részletes szabályozási terve kidolgozásának megkezdéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása kapcsán került előtérbe. Az utóbbi ugyanis arra a területre vonatkozik, amely a WindVision cégnek, vagyis annak a vállalatnak a tulajdonában áll, amely korábban megállapodást kötött az önkormányzattal arról, hogy a területen olyan energiagyárat létesít, amely lehetővé teszi a távfűtési rendszer működtetését. Az ellenzéki képviselők közül többen is aggodalmunknak adtak hangot annak kapcsán, hogy az a vállalat, amely ígérete ellenére az elmúlt évek során nem tett semmit a zentai távfűtés problémáinak megoldásáért, most, amikor az önkormányzat illetékeseinek végre sikerült hosszú távú megoldást találniuk ezekre a problémákra, újra megjelenik, és meg kívánja kezdeni a munkálatokat az általa megvásárolt területen. A javaslat beterjesztője, Tuza Valéria, a Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi és kommunális tevékenységi osztályának vezetője elmondta, a rendeletjavaslat csupán a terv kidolgozására vonatkozik, arra nem, hogy bármilyen építkezés meg fog-e valósulni a területen, vagy sem. Rácz Szabó László, Zsoldos Ferenc, Mirjana Vukanić és Boris Zec a történet előzményeit igyekeztek feleleveníteni felszólalásaikban, amelyekben több ízben felvetették a felelősség kérdését is, Molnár Csikós József pedig arra hívta föl a figyelmet, hogy egyszer és mindenkorra pontot kell tenni a távfűtéssel kapcsolatos problémák végére, majd hozzátette, ezért döntöttek az önkormányzat illetékesei az új hőerőtelep kialakítása mellett. Miután Radovan Boljanović azt javasolta, hogy a témát vegyék le napirendről, Tatjana Balo, a testület elnöke szünetet rendelt el, amelyet követően Petar Terzić polgármesteri tanácsadó részletesen is ismertette a képviselőkkel az adott területre vonatkozó jogállást, majd leszögezte, meg kell adni az engedélyt, abból ugyanis semmiféle kára nem származhat sem az önkormányzatnak, sem a zentai lakosságnak. A testület végül 16 igen és 2 nem szavazattal, valamint 9 tartózkodással fogadta el a rendeletjavaslatot.

Hosszas vita előzte meg a község költségvetésének a januártól szeptemberig terjedő időszakra vonatkozó végzésjavaslata elfogadását is, amelynek kapcsán Ceglédi Rudolf polgármester bevezetőjében kifejtette, azok a beruházások, amelyek a tervek között szerepeltek, már folyamatban vannak, sőt akadnak köztük olyanok is, amelyek már befejeződtek. A beruházások közül kiemelte a Kertek helyi közösség és a Centar–Tópart helyi közösség területén megvalósult csatornázási munkálatokat, a határbeli utak rendezését és a zentai hulladékátrakó állomás kiépítését, illetve beszélt a Zentai Egészségház, az egykori kaszárnya épülete, a Thurzó Lajos iskola, valamint a Zentai Gimnázium felújításával kapcsolatos munkálatokról is. A költségvetés megvalósulásáról szóló rendelet pénzügyi vonatkozásait Kopasz Mészáros Lívia, a Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és pénzügyi osztályának vezetője ismertette a képviselőkkel, akik közül többen is kifogást emeltek a rendelet egyes pontjaival kapcsolatban, ám a hosszúra nyúlt vitát követően szavazattöbbséggel elfogadták.

Ugyancsak heves vitát váltott ki az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának megállapításáról, így a vagyonadó megállapításáról szóló rendeletjavaslat, valamint a vagyonadó kulcsának mértékéről szóló rendeletjavaslat, amelynek kapcsán a képviselők egy része az adóemelés ellen emelt szót, másik része viszont azt hangsúlyozta, hogy az emelés elutasítása jelentős bevételkieséssel járna az önkormányzat számára, ezáltal fontos projektumokat hiúsíthat meg. A rendeletjavaslatokat végül szavazattöbbséggel fogadta el a testület.

Az ülésen módosították a hallgatói ösztöndíjakról szóló szabályzatot is, amelynek kapcsán Ceglédi Rudolf bevezetőjében elmondta, a 2013 óta élő szabályzat módosítására azért van szükség, mert szeretnék elérni, hogy minél többen tudjanak jelentkezni a pályázatra. Ennek jegyében a jövőben az ápolási költség és a családi pótlék nem képezi részét a családok jövedelemére vonatkozó kimutatásnak, majd hozzátette, az eddigiekben az egyéb ösztöndíjak kizáró tényezőt jelentettek az ösztöndíj odaítélésekor, a módosítás értelmében azonban ezentúl nem számítanak majd annak.

Mirjana Vukanić és Rácz Szabó László az egyértelműség és az áttekinthetőség fontosságára hívták föl a figyelmet, majd a testület egyhangúlag elfogadta a módosításról szóló javaslatot.

Az ülésen kinevezték a község lakásügyi bizottságát, amelynek elnöke Répás Erika, elnökhelyettese Bálind Mónika, tagjai pedig Ljubica Nikolić Verikios, Tóth Eleonóra és Tuza Laura; valamint a hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottságot is, amelynek elnöke Tóth Kornél, tagjai pedig Jovan Gašović, Nagy Abonyi Zoltán, Danilo Popov, Rózsa Endre, Ujházi Éva és Urbán Zsuzsanna. Az utóbbi bizottság kinevezését ugyancsak hosszúra nyúlt vita előzte meg, ugyanis az ellenzéki képviselők közül többen is nehezményezték, hogy a tagok között többségben vannak a párttagok, majd azt is kifogásolták, hogy nincs köztük olyan személy, aki az ellenzék javaslatára került volna a bizottság tagjai közé. Boris Zec Nagy Abonyi Zoltán helyett Miklós Évát jelölte a bizottság tagjának, amit az újabb szünet után elutasított a testület, amely végül szavazattöbbséggel fogadta el a kinevezésről szóló határozatjavaslatot.

A testület elfogadta a község statútumjavaslatát és a községi képviselő-testület ügyrendjének a kidolgozásáról szóló rendeletjavaslatot, valamint több bizottság összetételében is személyi változtatásokat eszközölt.


Mielőtt hozzászólna a cikkhez, kérjük olvassa el a moderálási alapelvet!

! Hozzászóláshoz be kell jelentkeznie:
Facebook belépés
Listázás:

 • HETI ROVATOK
 • Kerekeken
 • Napsugár
 • Nyugdíjasok oldala
 • Vonalkód
 • MELLÉKLETEK
 • Sportvilág
 • Üveggolyó
 • Magvető
 • Képes Ifjúság
 • Tarka Világ
 • Kilátó
 • Hétvége