2021. január 15., péntek
HERCEG JÁNOS EMLÉKÉRE

Új zombori könyv

Herceg János halálának 20. évfordulója alkalmából jelentette meg a zombori Bieltitzky Károly Városi Könyvtár az író szerb nyelven megjelent alkotásainak részletes, szakszerű bibliográfiáját. Az 51 címszót tartalmazó kiadvány szerzője Vladimir Jerković könyvtárigazgató, aki a bibliográfia mellett eligazító előszóval látta el mind a kiadványt, mind a bibliográfiai részt.

A kötet főszövegét David Kecman Dako zombori irodalmárnak a Herceg Jánossal készített interjúi, beszélgetései, a róla szóló följegyzései, illetve köteteiről szóló ismertetőinek részletei képezik. Ennek a résznek az az érdekessége, hogy ezeket a szövegeket kevésbé vagy semennyire se ismerhetik a magyar olvasók, másfelől pedig az, hogy Herceg életműve szerb recepciójának keresztmetszetét adják. Ízelítőül néhány fejezetcím, amelyek alapján ezeket az írásokat bizonyára érdemes lenne lefordítani és hozzáférhetővé tenni a magyar olvasóközönség számára is: Az ember, akinek szeméből álmok kukucskálnak; A leányvári tollvitéz; Magyarul írni és hidakat építeni; Állandó felügyelet alatt; Láncra verve táncolni…

A zombori Népkönyvtár ezzel a kiadvánnyal tiszteleg a két évtizeddel ezelőtt elhunyt Herceg János emléke előtt, a könyvtár egykori igazgatójára. a honi magyar irodalom kiválóságára és a jugoszláv irodalmak hiteles tolmácsolójára emlékezik. Decemberben, a könyv bemutatója kapcsán az intézmény kiállítást szervez a Herceg-művekből, és kerekasztalt is tart az író helyi tisztelőinek részvételével.