2021. január 18., hétfő
ZOMBOR

Herceg Jánosra emlékeztek

A zombori emlékezők (Virág István felvétele)
A zombori emlékezők (Virág István felvétele)

Miként minden esztendőben Herceg János halála után, az idén is megemlékeztek az akadémikus íróról, műfordítóról a zombori Szent Rókus temetőben álló síremléke mellett.

A Berta Ferenc Zsebszínház által szervezett tiszteletadáson Fekete J. József emlékezett a 106 évvel ezelőtt született folyóirat-szerkesztőre, rovatvezetőre, a rádió irodalmi műsorainak meghatározó szerzőjére, irányadó esszéírónkra, tudományos intézményeink, irodalmi és kulturális testületeink, nem utolsósorban a közélet megbecsült és nagy tekintélyű tagjára. Magyar nyelven Herceg János regionalizmuskoncepcióját méltatta. A szerb nyelven tartott beszédében kiemelte, hogy a nagy tiszteletű alkotó halálát követő gyászülésén hangzatos ígéretek hangoztak el Herceg műveinek szerbre fordításáról, doroszlói házának emlékmúzeummá alakításáról, hogy utcát neveznek el róla, és egyéb emlékőrző felvetések is szóba kerültek.

– Az említett gyászülés után máig eltelt húsz esztendőben ezekből az ígéretekből semmi se valósult meg. A nem csupán irodalmi értékű, hanem helytörténeti jelentőségű műveiből a megemlékezéseken folyamatosan jelen lévők minden igyekezete ellenére semmi se került fordításra, a meglévő fordítások se kerültek újraközlésre. A doroszlói házat eladták, az író kézirattára és könyvtára hozzáférhetetlen. Utcát ugyan elneveztek róla Doroszlón, és állítólag Zomborban is utca viseli majd nevét, csakhogy ez az utca most még fizikailag nem létezik. Viszont mellszobrot kapott Herceg az őt megillető helyen, Laza Kostić és Veljko Petrović megtisztelő társaságában a Városi Könyvtár előtt. Húsz év alatt ez túl kevés, ám arra büszkék lehetünk, hogy nem felejtettük el, és minden évben, születésnapján, május 11-én eljövünk sírjához – mondta egyebek közt Fekete J. József.

Az író sírján Doroszló helyi közösség, Zombor Város önkormányzata, a Városi Könyvtár, a Magyar Polgári Kaszinó Műemlékvédő és hagyományőrző csoportja, a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokrata Közössége és a Berta Ferenc Zsebszínház nevében helyezték el az emlékezés virágait.

Ezt követően a sajtó képviselőinek bejelentették, hogy a Zsebszínház által alapított Herceg János Irodalmi Díj idei nyertese Kontra Ferenc. Az ugyancsak két nyelven ismertetett indoklás szerint: „Kontra Ferenc műveiben folyamatosan a régiónkhoz kötődő tapasztalatait jeleníti meg. A Drávaszögből indul, és számos, ausztráliai, nyugat-európai kitérő közben oda is tér vissza, folyton az idegenség és az otthonosság mezsgyéjén jár kiváló tollú határsértőként, miközben a hallomásból ismert, a családi legendáriumban megőrzött történetek közé szövi saját történetét, az otthon emlékét és az idegenben megélt megpróbáltatásokat. Ez a kettősség végigkíséri pályáját, két kicsúcsosodása mindenképpen a szülőföld irodalmát a Horvátország magyar irodalma című kötetbe foglaló eltökéltsége, illetve a kultúrtörténeti és szellemi kalandok nyomán keletkezett, Angyalok könyve című műve között ívelő feszültség mentén érzékelhető. Írásművészete a balladaszerű értékmentéstől a kíméletlen realizmusán át a mélyen intellektualizált prózáig terjed, amit a nyelv és a stílus felismerhetően, fegyelemmel ural.”

A díjat május 26-án adják át Zomborban.