2021. április 21., szerda

Nem fogadják el a különbözőséget

A tolerancia elvét próbálja érvényesíteni a fiatalok körében egy évek óta működő tartományi projektum

A tanulók körében vizsgálja a nemzetiségek közötti viszonyokat és a tolerancia fokát a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság és az újvidéki Dr. Lazar Vrkatić Jogi és Üzleti Tanulmányok Kara által 2005-ben elindított projektum, mely immár kilencedik fázisába jutott: a következő időszakban az eddigi eredmények értékelésével foglalkoznak majd, hogy azok fényében határozzák meg a soron következő lépéseket. Az ezzel kapcsolatos első konferenciát tartották meg csütörtökön a Tartományi Képviselőházban a projektum vezetőinek és az abban részt vevő iskolák képviselőinek részvételével. Az értékelést a jövő nyár végéig befejezik, hogy a következő iskolaév kezdetén folytatni tudják a felmérést. Maga a kutatás az általános iskolák végzős diákjait és a középiskolásokat öleli fel, a most megkezdett értékelési folyamat pedig a középiskolások eredményeit tanulmányozza majd.

A tanácskozás résztvevői (Fotó: Ótos András)
A tanácskozás résztvevői (Fotó: Ótos András)

– A projektum célja erősíteni a közösséghez tartozás érzését, elültetni a tolerancia elvét az iskoláskorúak gondolkodásában. Elérkeztünk ahhoz az időszakhoz, amikor számot kell vetnünk, meg kell vizsgálnunk a 2005 óta elért eredményeket. Olyan adatokhoz juthatunk ezáltal, amelyek egy fajta metszetét adják majd a jelenlegi állapotnak, valamint előrevetítik a társadalom jövőbeni állapotát is, hisz ezek a gyermekek néhány éven belül felnőtté válnak, s a közösség aktív szereplői lesznek – nyilatkozta lapunknak Deli Andor oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár.

Az analízis elvégzésébe külső szakértőket is bevonnak, hogy iránymutató adatokhoz jussanak, melyek a projektum módosítását, továbbvitelét teszik lehetővé. Deli kifejtette, hogy az iskolán belüli erőszak új jelensége által előidézett helyzeten is megkísérel változtatni a projektum, bevonják a gyerekeket, és megpróbálnak velük elsajátíttatni egyes alapelveket.

Dr. Mirjana Franceško, a Dr. Lazar Vrkatić Jogi és Üzleti Tanulmányok Karának dékánja elmondta, hogy nem elég harcolni az erőszak ellen – olyan légkört kell teremteni, úgy kell foglalkozni a fiatalokkal, hogy azok holnap ne váljanak az erőszak alkalmazóivá.

– A fiatalok ma nehezen vagy egyáltalán nem fogadják el a különbözőséget. Ez, valljuk meg, az emberi természet egyik reakciója: amikor valaki különbözik tőlünk, akkor ezáltal valami ismeretlennel találkozunk, s az ismeretlennel szemben mindig vannak bizonyos félelmeink, tartózkodunk attól, hiszen nem érezzük magunkat saját terepünkön. A szocializáció részeként a fiataloknak azt kell megmutatnunk, hogy a különbözőség valami új, pozitív élmény lehet, felkeltheti az érdeklődésüket, új kihívást jelenthet. Ha ezen nem dolgozunk, akkor a fiatalok ösztönszerűen félelemmel, a gyűlölet emóciójával vagy elzárkózással reagálnak majd arra, ha valaki különbözik tőlük – fogalmazott Franceško.

Varga Anikó, a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium igazgatója nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a fiatalok körében nagy szükség van a toleranciára való nevelésre, amiben segíthet a szóban forgó projektum és az eredményértékelés is.

– Ez az a generáció, amelynél igen nagy az elidegenedés, s igen kicsi a tolerancia. Ezek a problémák a legkülönbözőbb területeken megjelennek: nem csupán a nemzetiségek között, hanem akár a generációs különbségek terén is. Az oktatási intézményekben kezelni kell e gondot. Vajdaság mindig is egy olyan közeg volt, ahol tudtak egymás mellett élni különböző kultúrák, ezért elszomorítanak bennünket a tolerancia hiányát tükröző hírek, melyekkel sajnos gyakran találkoznunk kell manapság – közölte.

A projektum eddigi szakaszának részletes eredményeit a tervek szerint jövőre ismertetik, s ezt követően döntenek arról, hogyan folytatják a kutatást az iskolákban.