2021. május 16., vasárnap
A SZÓFOGADÓ POLGÁR LEVELEI

Haladó szocialisták és szociális haladók

Nincsenek megfelelő szavak, amelyek leírhatnák az egyszerű polgár elragadtatását, hogy árcsökkenés, fizetés- és nyugdíjemelés helyett – meg kell elégednie Đilas polgármester leváltásával. Ily módon a gondolatai nyilván messze elkalandoznak majd a bejelentett villanyáram, gáz, adó és illetékek megdrágulásától. Mindattól, amit ti önzetlenül megemelhettek, természetesen az érdekünkben, hiszen a kínokban edződnek a hősök!

Emiatt kulcsfontosságú tétel Đilas leváltása a szerb életszínvonal emelkedésében. Mert, mint tudjuk, amint betesztek Đilasnak, nekünk összehasonlíthatatlanul könnyebb lesz elviselnünk üres pénztárcáinkat és éhes gyomrunkat. A politikai üldöztetés Szerbiában nemcsak szellemi táplálék, hanem elemi fiziológiai szükséglet.

Tisztelt vörös-feketék és fekete-vörösek, tántoríthatatlanul egyetértek veletek abban, hogy a hatalom átkomponálása sokkal fontosabb ugyanaz megkomponálásánál. Micsoda dolog az, hogy a belgrádi nép többsége döntse el, ki legyen a polgármestere? Az, hogy ti valamilyen szerbiai kisvárosban több szavazatot szereztetek, teljes legitimitással ruház fel benneteket, hogy leváltsátok Đilast, aki legtöbb szavazatot kapott Belgrádban.

Ezért kénytelenek lesztek azonnal lerombolni mindent, amit Đilas felépített, mert ha nem teszitek meg minél előbb mindezt, a nép emlékezni fog, az emlékezet pedig mindig nagy veszélyforrást jelent minden bölcs politikára nézve. Aktivistáitok azonnal vegyék kézbe a dolgot! A szekrény aljáról keressék elő a Slobo és Šešelj portréjával díszített pólóikat, ragadjanak kézbe csákányokat, lapátokat, feszítővasakat – és irány a hídra! Döntsétek le az egyik hidat. Majd a másikat. Aztán a harmadikat. Mindegyiket az a kutya Đilas építtette föl! Utána pedig támadás a 42 újonnan felépített napközi ellen, romboljátok őket porig, mert ellenérvek érveitekkel szemben. Ezt követően, habozás nélkül, a földdel tegyétek egyelővé a kilenc újonnan felépített iskolát is. Đilas elleni kegyelemdöfésként pedig szüntessétek meg a terhes nőknek és a nyugdíjasoknak, társadalmunk ezen ellenséges kategóriáinak szánt segélyt. Különösen az ingyenes tankönyveket nem befolyásolhatja az a förtelmes Đilas ezzel az undorító és felforgató akciójával.

Az után pedig, hogy leromboltátok Đilas említett szörnyűségeit, semmi sem áll már majd az utatokban, hogy utat ássatok a parkon keresztül, hogy az államfőnek legyen negyedik bejárata – vagy kijárata, mindegy – az elnöki palotába.

Végezetül biztosítanotok kell, hogy a világ is megcsodálja találmányotokat. A helyi hatalom sürgősségi úton történő átkomponálását ősi demokratikus modellként minden haladó országnak alkalmaznia kell! Ezért a diplomáciai kapcsolatok felfüggesztésének kilátásba helyezésével fenyegessetek meg minden olyan államot, amelynek központi hatalma nem komponálja át a helyi hatalmat. Nekünk ilyen vademberekkel nincs miről tárgyalnunk! Ha a demokrata Obama nem vált le minden republikánus polgármestert – szevasz Obama, gyenge vagy! Ha a kereszténydemokrata Merkel nem vált le minden szociáldemokrata polgármestert – egyszerűen, szevasz Merkel, nulla vagy!

Mifene, mindenkinek tudnia kell, milyen az, amikor a szerbek a demokráciát gyakorolják!

Immár hagyományossá vált köszönésetekkel üdvözöllek benneteket: Halljátok éhesek, minden jóra fordul, amint Đilast leváltjuk!

A ti szófogadó polgárotok, Srba

Ui.: Ne engedjétek meg, hogy szóba hozzák azt a néhány hónappal korábbi kijelentéseteket, hogy Đilas leváltása esetén nincs elegendő megfelelő káderetek Belgrádban. Végsőkig átgondolt akciótokban – ez a legkisebb gond.

(Blic)